BIOS (Basic Input/Output System)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
BIOS (Basic Input/Output System) by Mind Map: BIOS (Basic Input/Output System)

1. BIOS startuje system

2. Jest uniwersalny

2.1. Integracja różnych płyt głównych

3. Testuje sprzęt przy rozruchu (POST)

3.1. POST - Power on self test

4. Obsługa przerwań

5. 16 bitowy tryb pracy

6. Operuje w trybie tekstowym (nie obsługuje myszki)