Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Праистория by Mind Map: Праистория

1. Бог Йехова

2. Империи на Древния Изток

2.1. Персия

2.1.1. Управление

2.1.1.1. Кир 2

2.1.1.2. Дарий 1

2.2. Асирия

2.2.1. Отношението към поданиците

2.2.1.1. Терор и насилие

2.2.2. Подобрение не армията

2.2.2.1. Кавалерия

2.2.2.2. Стенобойна техника

3. Древните евреи

3.1. Религията

3.1.1. Юдаизъм

3.1.2. Синагоги

3.1.2.1. Израилско царство

3.1.2.1.1. Храм на Йехова в Йерусалим

3.1.2.1.2. Кивот

3.1.3. Скрижалите

3.2. Управление

3.2.1. Съдии

3.2.1.1. Девора , Гедеон , Самсон , Самуил

3.2.2. Цар

3.2.2.1. Саул

4. Религията на Древните египтяни

4.1. Фараон -- Жреци Номаpcи -- Адм. Армия -- Селяни -- Роби

4.1.1. Вяра за живота след смъртта

4.1.1.1. Ра , Анубис , Озирис , Изира

4.2. Политеизъм

4.2.1. Жреците

4.3. Писменост

4.3.1. Йероглифи

5. Египет

5.1. Обединение на Египет

5.2. Географско положение

5.2.1. По делтата и долното течение не река Нил

5.3. Периоди

5.3.1. Старо египетско царство

5.3.2. Средно египетско царство

5.3.3. Ново египетско царство

5.3.3.1. Фараони

5.3.3.1.1. Тутмус 3 -Завоевателя

5.3.3.1.2. Рамзез 2 -Строителя

6. Човешка еволюция

6.1. Теорията на Чарлз Дарвин

6.2. Първите хора

6.2.1. Австралопитек , Хомо хабилис , Хомо еректус ,Неандерталец , Кроманьонец

6.3. Живота на първите хора

6.3.1. Номади

6.3.2. Новокаменна епоха

6.3.2.1. Земеделие и животновъдство

7. Първите цивилизации

7.1. Месопотамия

7.1.1. Шумер

7.1.2. Акад

7.1.2.1. Цар Саргон

7.1.3. Периоди

7.1.3.1. Старовавилонско царство

7.1.3.1.1. Вавилон ,, врата на бога ,,

7.1.3.2. Асирийско царство

7.1.3.3. Нововавилонско царство