Grupa społeczna

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Grupa społeczna by Mind Map: Grupa społeczna

1. Rodzaje grup

1.1. ze względu na charakter członków

1.1.1. zamknięte (ekskluzywne)

1.1.2. otwarte (inkluzywne)

1.2. ze względu na sposób zorganizowania

1.2.1. formalne

1.2.2. nieformalne

1.2.2.1. powody powstania

1.2.2.1.1. zaspokojenie potrzeb emocjonalnych

1.2.2.1.2. zaspokojenie potrzeb psychicznych

1.2.2.1.3. chęć osiągnięcia wybranego celu

1.2.2.1.4. wspólne zainteresowania

1.2.2.1.5. potrzeba zrozumienia/ akceptacji

1.2.2.2. powody rozpadu

1.2.2.2.1. zewnętrzne

1.2.2.2.2. wewnętrzne

1.3. ze względu na wielkość

1.3.1. małe

1.3.2. duże

1.4. ze względu na rodzaj więzi

1.4.1. pierwotne (naturalne)

1.4.2. wtórne (tworzone sztucznie)

1.5. grupy odniesienia

2. Zjawiska grupowe

2.1. facylitacja

2.2. próżniactwo grupowe

2.3. rozproszenie (dyfuzja) odpowiedzialności

2.4. poczucie anonimowości

2.5. deindywiduacja

2.6. polaryzacja grupowa

2.7. myślenie grupowe

2.8. konformizm

3. Struktury grupowe

3.1. sposób powstawania

3.1.1. formalne

3.1.2. nieformalne

3.2. wymiary struktur

3.2.1. emocjonalny

3.2.2. władzy/ porządkowania

3.2.3. informacyjny

3.3. rodzaje struktur grupowych w małych grupach

3.3.1. władzy

3.3.2. socjometryczna

3.3.3. komunikowania się

3.3.4. awansu

4. Norma grupowa

5. Cel grupy

5.1. nieoperacyjny

5.2. operacyjny