Thiết kế Landing Page trong 5'

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Thiết kế Landing Page trong 5' by Mind Map: Thiết kế Landing Page trong 5'

1. Landing Page

1.1. Mục đích

1.1.1. Sử dụng để tạo ra 1 trang web có đầy đủ thông tin về 1 sản phẩm

1.1.2. Chốt sale

1.1.3. Lấy thông tin người dùng (Tên, Sđt, Email)

1.2. Vd: Home - FPT Arena Multimedia

1.2.1. Công thức chung của website marketing

1.2.2. Có các phần: Sự kiện, Chat trực tuyến, Nút đăng kí, ....

1.3. Vd: BeMarketing – BeTheme – Just another WordPress site

1.3.1. Website ko có menu

1.3.2. Có nút chốt sale: Buy Now, Order Now

1.3.3. Thông tin sản phẩm dc làm đẹp hơn

1.3.4. Các góc nhìn khác nhau của sản phẩm

1.3.5. Các thông tin về sp: thương hiệu, công nghệ, kích cỡ, video sơ lược về cách làm

1.4. Tại sao

1.4.1. Để có thông tin đầy đủ hơn về 1 sp

1.4.2. Khi bạn muốn bán hàng

1.4.3. Tập trung thông tin vào khóa học/sp cần bán

1.4.4. Thuận tiện cho việc chạy quảng cáo, chạy marketing

2. Cách Thiết Kế

2.1. Từ Template của Instapage

2.1.1. Chỉ Website Online

2.1.2. Dùng thử 30 ngày

2.1.3. Đầy đủ tính năng

2.1.4. Đầy đủ template

2.2. Bằng Wordpress

2.2.1. Làm Web ko cần code

2.2.2. Kéo thả