складнопідрядне речення

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
складнопідрядне речення by Mind Map: складнопідрядне  речення

1. засоби зв'язку у складнопідрядному реченні

1.1. сполучники підрядності

1.1.1. не бувають членами речення

1.2. сполучні слова

1.2.1. є членами речення

2. з'ясувальне

2.1. хто? що? кого? чого?

3. тип підрядного речення

4. означальне

4.1. який? яка? яке?

5. складнопідрядне речення з кількома підрядними

6. види підрядних речень

7. обставинне

7.1. часу

7.1.1. коли? як довго? доки? з яких пір?

7.2. мети

7.2.1. з якою метою? навіщо? для чого?

7.3. причини

7.3.1. чому? через що? з якої причини?

7.4. місця

7.4.1. де? куди? звідки?

7.5. способу дії

7.5.1. як? яким способом?

7.6. міри і ступеня

7.6.1. якою мірою? наскільки?

7.7. порівняльне

7.7.1. як?

7.8. умови

7.8.1. за якої умови?

7.9. допустове

7.9.1. незважаючи на що?

7.10. наслідку

7.10.1. і що ж ? і який наслідок?