складнопідрядне речення

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
складнопідрядне речення by Mind Map: складнопідрядне  речення

1. засоби зв'язку у складнопідрядному реченні

1.1. сполучники підрядності

1.1.1. не бувають членами речення

1.2. сполучні слова

1.2.1. є членами речення

2. з'ясувальне

2.1. хто? що? кого? чого?

3. обставинне

3.1. часу

3.1.1. коли? як довго? доки? з яких пір?

3.2. мети

3.2.1. з якою метою? навіщо? для чого?

3.3. причини

3.3.1. чому? через що? з якої причини?

3.4. місця

3.4.1. де? куди? звідки?

3.5. способу дії

3.5.1. як? яким способом?

3.6. міри і ступеня

3.6.1. якою мірою? наскільки?

3.7. порівняльне

3.7.1. як?

3.8. умови

3.8.1. за якої умови?

3.9. допустове

3.9.1. незважаючи на що?

3.10. наслідку

3.10.1. і що ж ? і який наслідок?

4. тип підрядного речення

5. означальне

5.1. який? яка? яке?

6. складнопідрядне речення з кількома підрядними

7. види підрядних речень