Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Aparell Digestiu by Mind Map: Aparell Digestiu

1. Anatomia

1.1. Tub Digestiu

1.1.1. Boca

1.1.1.1. Llengua

1.1.1.2. Dents

1.1.2. Faringe

1.1.3. Esòfag

1.1.4. Estomac

1.1.5. I.prim

1.1.5.1. Duodè

1.1.5.2. Jeju

1.1.5.3. Ili

1.1.6. I.gruixat

1.1.6.1. Cec

1.1.6.2. Colon

1.1.6.3. Recte

1.2. G.annexes

1.2.1. Gl.salivals

1.2.2. Pàncrees

1.2.3. Fetge

2. Funcionament

2.1. Tipus accions

2.1.1. Mecàniques

2.1.2. Químiques

2.2. Procesos

2.2.1. Ingestio

2.2.1.1. Rosegament

2.2.1.2. Insalivació

2.2.1.3. Deglució

2.2.2. Digestió

2.2.2.1. Bucal

2.2.2.2. Estomacal

2.2.2.3. Intestinal

2.2.3. Absorció

2.2.3.1. I.prim-els nutrients pasen a la sang

2.2.3.2. I.gruixat-H2O,sals minerals pasen a la sang

3. Malalties

3.1. Caries

3.2. Hepatitis

3.3. Restrenyiment

3.4. Gastroenteritis

4. Hàbits saludables

4.1. Fer esport

4.2. No beure alcohol

4.3. Dieta equilibrada