Podział metod nauczania

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Podział metod nauczania by Mind Map: Podział metod nauczania

1. metody problemowe

1.1. wykład konwersatoryjny

1.2. klasyczna metoda problemowa

1.3. wykład problemowy

1.4. metody aktywizujące

1.4.1. metoda przypadków

1.4.2. metoda sytuacyjna

1.4.3. inscenizacja

1.4.4. gry dydaktyczne

1.4.4.1. symulacyjne

1.4.4.2. decyzyjne

1.4.4.3. psychologiczne

1.4.5. seminaruim

1.4.6. dyskusja dydaktyczna

1.4.6.1. związana z wykładem

1.4.6.2. okragłego stołu

1.4.6.3. wielokrotna

1.4.6.4. burza mózgów

1.4.6.5. panelowa

1.4.6.6. metaplan

2. metody podające

2.1. wykład informacyjny

2.2. pogadanka

2.3. opowiadanie

2.4. opis

2.5. prelekcja

2.6. anegdota

2.7. odczyt

2.8. objaśnianie lub wyjaśnianie

3. metody eksponujące

3.1. pomiar

3.2. film

3.3. sztuka teatralna

3.4. ekspozycja

3.5. pokaz połączony z przeżyciem

4. metody praktyczne

4.1. pokaz

4.2. ćwiczenia przedmiotowe

4.3. ćwiczenia laboratoryjne

4.4. ćwiczenia produkcyjne

4.5. metoda projektów

4.6. metoda tekstu przewodniego

4.7. seminarium

4.8. symulacja

5. metody programowe

5.1. z użyciem komputera

5.2. z użyciem maszyny dydaktycznej

5.3. z użyciem podręcznika programowego