Haastatteluiden purku

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Haastatteluiden purku by Mind Map: Haastatteluiden purku

1. Kanavat

1.1. Whatsapp

1.1.1. Käytössä kaikilla

1.1.1.1. Osalla virallinen, osalla epävirallinen

1.2. Intra

1.3. Viikkopalsut

1.4. Face2face

1.4.1. Jokapäiväiset keskustelut

2. Organisaatiokulttuuri

2.1. Täytyy osata viestiä työyhteisössä, erakkoluonteet ei pärjää

2.2. Mahdollisimman avointa viestintää

3. Palautteenanto

3.1. Negatiivinen

3.1.1. Vältettiin/annettiin vähän/delegoitiin eteenpäin

3.2. Positiivinen

3.2.1. Otettiin kankeasti vastaan

4. Viestintätilanteet

4.1. Työvuoromuutokset

4.2. Viikkopalsut

4.2.1. Myynnit, markkinointi, tunnusluvut

4.3. Välikevennykset

4.4. Äkilliset tilanteet - Whatsapp

5. Hierarkia/työtehtävät

5.1. Tarkat työtehtävät / useita tehtäviä

5.2. Tarkka hierarkia

5.3. Vapaus ideoida ja toteuttaa

5.4. Alaisilla useita esimiehiä

6. Tulevaisuus

6.1. Some

6.2. Läpinäkyvyys ja avoimuus

6.3. Erilaisten ihmisten johtaminen

6.4. Ennakkoluulottomuus

6.5. Tavoitteet

6.6. Työssäviihtyminen