Esimiestyö

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Esimiestyö by Mind Map: Esimiestyö

1. Viestinnän aiheita

1.1. Toiminnan muutokset

1.2. Työtehtävät

1.3. Sisäiset infot

2. Viestintä tilanteet

2.1. Palaverit

2.2. Kehityskeskustelut

2.3. Palautteen anto

2.4. Palkkiot

3. Viestintäkanavat

3.1. Sähköposti

3.2. Ilmoitustaulu

3.3. Whatsapp

3.4. Asiakaskirjausjärjestelmä

3.5. Face to Face

3.6. Intranet

4. Kulttuuri

4.1. Organisaatiokulttuurin vaikutus on suuri viestinnäs

4.2. Työntekijöillä on päätösvaltaa ja vastuuta

5. Palautteenantotavat

5.1. Suullinen

5.2. Kehityskeskusteu

5.3. Sähköposti

5.4. Puhelin

5.5. palautekulttuuri

5.5.1. Päivittäistä

5.5.2. Avointa

6. Viestintätegnologian vaikutus

6.1. myönteistä

6.2. Nopeuttaa

6.3. Helpottaa

7. Tulevaisuuden näkymät

7.1. Etätyön lisääntyminen

7.2. Maanläheisyys

7.3. Tasa-arvo

7.4. Inhimillisyys