APLIKASI TEKNOLOGI PENGAJIAN ISLAM

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
APLIKASI TEKNOLOGI PENGAJIAN ISLAM by Mind Map: APLIKASI TEKNOLOGI PENGAJIAN ISLAM

1. E-Publishing

1.1. Jenis-jenis E-Publishing

1.1.1. E-Jurnal

1.1.2. E-Buku

1.1.3. E-Tesis

1.1.4. E-Arkib

1.2. kebaikan

1.2.1. mudah,cepat dan jimat

1.2.2. boleh ditulis dimana-mana sahaja dan bila-bila masa

1.2.3. pencarian maklumat pada masa yang singkatdan mudah

1.3. keburukan

1.3.1. isi kandungan mudah dicuri

1.3.2. keaslian isi kandungan diragukan (cetak rompak)

1.4. -Penerbitan elektronik merupakan suatu penerbitan yang menggunakan alatan elektronik ataupon digital

2. Sistem Operasi Linux dan Mac

2.1. MAC

2.1.1. design to run only with apple computers

2.1.2. not widely used as the windows OS

2.1.3. fewer application programs have been written for it

2.1.4. rapidly increasing and widely recognised

2.2. LINUX

2.2.1. an operating system that was extended from UNIX (UNIX Clone)

2.2.2. the operating system code was free to study it, redistribute it, and modify it

2.2.3. popular and was the alternative for windows

2.2.4. designed for netbook computers and other mobile devices

2.3. Advantages of Mac

2.3.1. easy to use

2.3.2. integration with apple and other products

2.3.3. Mac OS can run windows at the same time

2.4. Advantage of Linux

2.4.1. free from virus

2.4.2. low-cost

2.4.3. easy to get

2.4.4. multi-task and multi-use

2.4.5. free code distribute

3. Perisian Kolaboratif & Alat Perkongsian Maklumat

3.1. perisian kolaboratif:

3.1.1. pengisian aplikasi yang membantu melakukan tugasan bersama

3.2. alat perkongsian

3.2.1. butang untuk perkongsian sesuatu aplikasi

3.3. kebaikannya

3.3.1. memudahkan organisasi

3.3.2. kerja menjadi sistematik

3.3.3. membina pasukan jarak jauh

3.3.4. hasil menjadi lebih kreatif

3.4. keburukannya

3.4.1. perselisihan dalam komunikasi

3.4.2. perincian sukar diteliti

3.4.3. masalah rangkaian internet

4. Social Networking Tools

4.1. --Provide networking analysis and connection facilities to allow people to understand the community structure and influence it over time

4.2. example of social networking: whatsapp. facebook, telegram, instagram

5. Microsoft Office

5.1. Microsoft Word

5.1.1. suatu aplikasi pengolah kata berupa huruf yang biasanya digunakan untuk membuat laporan dan dokumen yang lain

5.1.2. pengganti kepada typewritter yang kuno dan amat menyusahkan

5.2. Microsoft Powerpoint

5.2.1. suatu aplikasi yang berguna untuk menbuat pembentangan dalam bentuk slide

5.2.2. memudahkan pembentangan

5.3. Microsoft Excel

5.3.1. aplikasi untuk memproses data secara automatik

5.3.2. digunakan untuk melengkapkan pelbagaikeperluan pentadbiran dari segi sederhana hingga kompleks

6. Moodle

6.1. singkatan dari Modular object oriented dynamic environment. moodle sebagai platform pembelajaran yang direka untuk menyediakan pendidik, pentadbir dan pembelajaran dgn sisitem yang mantap, selamat dan bersepadu

6.2. fungsi: sembang, pendidikan, blog, mencari isu, forum, dan kuiz

7. Islamic Software

7.1. Maktabah Syamilah

7.1.1. Program yang menyediakan pelbagai kitab berkaitan keislaman

7.1.2. berfungsi sebagai perpustakaan digital

7.1.3. memuat naik banyak kitab induk bahasa arab dalam pelbagai cabang ilmu

7.2. i-Masjid

7.2.1. Mengumpul maklumat berkaitan masjid di Malaysia. Para pengguna boleh mendapatkan maklumat penting mengenai sesebuah masjid

7.3. Mengaji.com

7.3.1. Tujuannya untuk memupuk budaya mengaji di kalangan umat islam

7.4. Muslim Pro

7.4.1. suatu perisian yang lengkap dengan doa-doa harian, waktu azan, arah kiblat, alquran dan sebagainya

7.4.2. paling ramai digunakan

7.5. Mutiara Hadis

7.5.1. Terdapat 6 kitab hadis dalam perisian ini iaitu sohih Bukhari, SOhih Muslim, sunan termizi, sunan an-nasai, sunan ibnu majah dan sunan ibnu Daud

8. Casting Tools

8.1. Camstudio

8.1.1. screencast software

8.1.2. free and can be download from the camstudio website

8.2. Jing

8.2.1. screencasting computer program launched in 2007 as jing project

8.2.2. take a picture or video

8.3. Screencast

8.3.1. makes movies of what happen on your computer screen

9. Content Creation Tools

9.1. Sumbangan maklumat kepada media sosial terutamanya media digital

9.1.1. business software

9.1.2. kebolehbacaan

9.1.3. rumah/pendidikan/peribadi

9.1.4. multimedia

9.2. Kelebihannya

9.2.1. mengemaskini laman web, blog dan videografi

9.2.2. ekspresi diri

9.2.3. penyelenggaraan akaun media sosial

9.2.4. pengedaran

10. Survey and Polling

10.1. survey

10.1.1. untuk mengukur pendapat orang ramai pada topik yang luas atau untuk mendapatkan maklumat balas orang ramai

10.1.1.1. panjang

10.1.1.2. umum

10.1.1.3. lama

10.1.1.4. banyak

10.1.2. APPS: SURVEY MONKEY

10.2. poll

10.2.1. satu soalan yang mempunyai banyak pilihan jawapan

10.2.1.1. pendek

10.2.1.2. terperinci

10.2.1.3. singkat

10.2.1.4. SIKIT

11. Bahagian dan Fungsi Windows

11.1. CPU

11.1.1. bhgian paling utama dalam komputer

11.1.2. fungsi : menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama

11.2. Monitor

11.2.1. dikenali sebagai skrin paparan dan mempunyai pelbagai jenis dan saiz

11.2.2. fungsi : untuk menampilkan video dan informasi grafis yang dihasilkan dari komputer

11.3. Keybord

11.3.1. salah satu input komputer dimana keyboard berisi susunan huruf, angka, dan fungsi kawalan yang lain

11.3.2. fungsi : menampilkan angka, huruf, dan simbol pada monitor komputer kemudian dicetak menjadi dokumen

11.4. Printer

11.4.1. mesin pencetak dimana penggunaannya adalah dengan menghubungkan printer ke laptop atau pc menggunakan kabel sehingga diterima input datanya lalu mencetaknya ke kertas

11.5. Tetikus (mouse)

11.5.1. mengawal pergerakan penunjuk pada skrin paparan. ia merupakan peranti kecil yang bergerak diatas permukaan keras dan rata

11.5.1.1. jenis-jenis : mouse optic, mouse track ball, mouse seriel, mouse ps2, mouse USB, mouse wireless

11.6. speaker

11.6.1. merupakan peranti yang hampir tidak boleh dipisahkan lagi dengan komputer kerana memiliki peranan penting dalam mengeluarkan hasil pemprosesan dari perangkat pemproses yang berupa suara

11.6.1.1. speaker pasif

11.6.1.1.1. sub woofer

11.6.1.1.2. woofer

11.6.1.2. speaker 3 ways

11.6.1.2.1. midrange

11.6.1.2.2. tweeter

11.6.1.2.3. full range