Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Los by Mind Map: Los

1. personages

1.1. Tom Naegels = protagonist

1.2. Bompa Lorreyne

1.3. Nadia = lief van Tom

2. perspectief

2.1. Ik-Verteller (belevend) = Tom

3. tijd

3.1. 2002

3.2. medias res

4. ruimte

4.1. Antwerpen- Borgerhout

4.2. Ziekenhuis

4.3. werk (krant, journalist)

5. symboliek

5.1. 'birds eye view'

5.1.1. objectief blijven

6. thema's

6.1. euthanasie

6.1.1. bompa

6.2. cultuurverschillen

6.2.1. tussen Tom & Nadia

6.3. neventhema's

6.3.1. discriminatie

6.3.2. liefdesrelaties

6.3.2.1. Tom&Nadia

6.3.2.2. Tom&Saskia

6.3.3. scheiding

7. plot

7.1. Tom leeft in een multiculturele samenleving

7.1.1. dagelijkse problemen

7.1.1.1. 1.hij staat open voor andere culturen maar ondervindt toch dat hij racistisch wordt.

7.1.1.2. 2.conclusie Tom: door de emotie van het moment

7.1.1.3. 3.bompa die strijd voor euthanasie

7.1.1.4. 4.Nadia

7.1.1.4.1. Bompa doet racistische uitspraken

7.1.1.4.2. kan weinig Nederlands spreken

7.1.1.4.3. moeilijkheden relatie met Tom

7.1.1.4.4. verlaat Tom