Mục tiêu kinh doanh - Tăng doanh thu tại các thị trường hiện tại - Mở rộng thị trường mới

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Mục tiêu kinh doanh - Tăng doanh thu tại các thị trường hiện tại - Mở rộng thị trường mới by Mind Map: Mục tiêu kinh doanh  - Tăng doanh thu tại các thị trường hiện tại - Mở rộng thị trường mới

1. Mục tiêu Marketing (To get more consumers aware of and in love with the brand, buy more things, more frequently and at higher prices)

1.1. Tăng tần suất sử dụng

1.1.1. B2C: Giáo dục người dùng tăng từ 1 buổi lên 4 buổi/tháng do Marketing phối hợp chi nhánh thực hiện

1.2. Thu hút khách hàng mới

1.2.1. B2B: Direct Marketing & personal selling do chi nhánh thực hiện

1.2.1.1. Marketing cần chuẩn hóa lại sales kít, kịch bản email,...

1.2.1.1.1. Phân khúc khách hàng tiềm năng

1.2.1.1.2. Phân tích khách hàng, có chân dung khách hàng rõ ràng, hiểu được nhu cầu của họ để có nội dung và cách tiếp cận phù hợp

1.2.2. B2C: Truyền thông tăng nhận diện và nhận thức thương hiệu do Marketing thực hiện

1.3. Phát triển sản phẩm mới 3 tháng hè

1.4. Cách thức tiếp cận thị trường mới

2. Mục tiêu truyền thông

2.1. Brand awareness

2.1.1. Truyền thông tăng NHẬN DIỆN về thương hiệu

2.1.1.1. Nội dung quảng cáo ngắn gọn, sáng tạo, hấp dẫn, thu hút sự chú ý của TA (về (name, color, symbol, slogan, key visual, key message, RSGK là gì). Chạy liên tục trong xxx tháng để thị trường nhận diện cơ bản về RSGK, sau đó sẽ tung ra các chiến dịch engagement.

2.1.1.1.1. Mục tiêu truyền thông

2.1.1.1.2. Đối tượng truyền thông

2.1.1.1.3. Lý tưởng thương hiệu (big idea)

2.1.1.1.4. Thông điệp truyền thông

2.1.1.1.5. Chiến lược truyền thông

2.1.1.1.6. Phương thức/chiến thuật

2.1.1.1.7. KPI

2.2. Brand engagement

2.2.1. Truyền thông tăng NHẬN THỨC về thương hiệu bằng Content Marketing (video, KOLs) và sử dụng facebook ads (nền tảng social) để phát tán nội dung --> educate + interact

2.2.1.1. Định vị RSGK - Brand là một sự liên tưởng khác biệt có tính chất LÝ TÍNH hoặc CẢM TÍNH trong tâm trí khách hàng về một công ty hay sản phẩm cụ thể - Để định vị thành công, thương hiệu phải gắn thuộc tính của sản phẩm mình mang lại cho khách hàng, nó có thể là thuộc tính lý tính hoặc cảm tính - Brand: Emotional, Stand for one thing, Focus - Quy luật chất lượng thật vs chất lượng theo cảm nhận (perceived value)

2.2.1.1.1. Phân tích sản phẩm

2.2.1.1.2. Understanding

2.2.1.1.3. Positioning

2.2.1.2. Chiến dịch

2.2.1.2.1. Mục tiêu truyền thông

2.2.1.2.2. Đối tượng truyền thông

2.2.1.2.3. Chủ đề

2.2.1.2.4. Thông điệp truyền thông

2.2.1.2.5. Chiến lược truyền thông

2.2.1.2.6. Phương thức/chiến thuật

2.2.1.2.7. KPI

2.2.2. Hoạt động duy trì

2.3. Brand performance

2.3.1. Tổ chức hội thảo/sự kiện + promotion (discount khi mua nhiều tháng/tặng quà) + call to action (đăng ký học) do chi nhánh thực hiện tại trường mầm non

2.3.2. Từ những chiến dịch engagement có thể call to action là để lại data download brochure về RSGK hoặc đăng ký học thử và tổ chức vào cuối tuần, thuê địa điểm là các trường mầm non

2.4. Chạy media trên các kênh khác nhau như social, search, app,...và cần phải kéo về web để chủ động thu thập được data (công nghệ nào tự động lấy được data?) và đo lường các chỉ số khác

2.4.1. Cần xem lại tính hiệu quả của web trong việc truyền tải nội dung sáng tạo & đo lường

2.5. Sử dụng công cụ đo lường: Social listening tool