Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Datakilder by Mind Map: Datakilder

1. Primære datakilder (Gallup.dk)

1.1. Standard analyser

1.1.1. Omnibus analyser (telefoniske- og personlige interviews)

1.1.2. Panelanalyser (GfK ConsumerScan)

1.1.3. Medieundersøgelser (Nielsen MarketMonitor)

1.2. Ad hoc-analyser (Analyser udarbejdet af virksomhederne selv)

2. Sekundære datakilder (bøger, artikler og undersøgelser)

2.1. Interne kilder (Google analytics, årsrapporter)

2.2. Eksterne kilder

2.2.1. Officielle kilder (dst.dk)

2.2.2. Officiøse kilder (IfItWhereMyHome)