APLIKASI TEKNOLOGI PENGAJIAN ISLAM

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
APLIKASI TEKNOLOGI PENGAJIAN ISLAM by Mind Map: APLIKASI TEKNOLOGI PENGAJIAN ISLAM

1. Komputer

1.1. 3 Jenis monitor

1.1.1. Monokrom

1.1.2. Monitor utama

1.1.3. Skrin rata

1.2. Maksud RAM

1.2.1. Singkatan kepada Read and Write

1.3. Maksud ROM

1.3.1. Read Only Memory

2. Microsoft

2.1. Word

2.1.1. fungsi

2.1.1.1. Simpan dokumen dengan format pelbagai

2.1.1.2. Buat dokumen dengan mudah dan cepat

2.1.1.3. Dokumen mampu dicetak

2.1.2. Versi

2.2. Power Point

2.2.1. Buat pembentangan dalm bentuk slide yang menarik

2.2.2. Video, audio dan gambar boleh ditambah dalam slide

2.2.3. Pembentanagn dalam bentuk softcopy

2.3. Excel

2.3.1. Laporan kewangan

2.3.2. Hitung kadar matawang

2.3.3. Jadual grafik untuk pengiraan

2.3.4. Persembahan praktikal

3. Moodle

3.1. Apa itu Moodle?

3.1.1. Learning Management

3.1.2. Platform untuk mengajar secara atas talian

3.1.3. Sama macam e-kelip

3.2. Fungsi

3.2.1. Chat

3.2.2. Blog

3.2.3. Kuiz

3.2.4. Bisnes

3.2.5. Forum

3.2.6. Cipta Isu

3.2.7. Pencarian isu

3.2.8. Pendidikan

3.3. Pengguna

3.3.1. Pelajar

3.3.2. Kanak-kanak

3.3.3. Syarikat

3.3.4. Jabatan Kerajaan

4. Operating System

4.1. Mac OS

4.1.1. Dicipta oleh Steve Jobs

4.1.2. Direka untuk komputer produk Apple

4.1.3. Setengah aplikasi sahaja diprogramkan dalam komputer

4.1.4. Banyak versi

4.2. Linux

4.2.1. Windows

4.2.2. Apa itu Linux?

4.2.2.1. Direka dalam netbook computer dan peranti telefon

4.2.2.2. Berkembang daripada Unix

4.2.2.3. Sama macam Windows

4.2.2.4. Tak spesifik pada suatu-suatu produk

4.2.2.5. Boleh buat operating system sendiri

4.2.3. Kelebihan

4.2.3.1. Multi-task & multi-use

4.2.3.2. Free code distributor

4.2.3.3. Free from virus

4.2.3.4. Low cost

4.2.3.5. Can run in many machines

4.2.3.6. Easy to get

4.3. Virtualization