Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
NỘI DUNG by Mind Map: NỘI DUNG

1. 1. NỘI DUNG YÊU NƯỚC

1.1. Biểu hiện

1.1.1. Ý thức độc lập tự chủ

1.1.2. Lòng căm thù giặc

1.1.3. Tinh thần quyết chiến quyết thắng kẻ thù xâm lược

1.1.4. Lòng tự hào về quê hương đất nước

1.2. Một vài biểu hiện mới

1.2.1. Ý thức về vai trò của tri thức đối với đất nước

1.2.2. Tư tưởng canh tân đất nước

1.2.3. Mang âm hưởng bi tráng

1.2.4. Tìm hướng đi mới cho cuộc đời trong hoàn cảnh xã hội bế tắc

1.3. Được biểu hiện qua các tác phẩm

1.3.1. Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc

1.3.2. Chạy giặc

1.3.3. Câu cá mùa thu

1.3.4. ...

2. 2. TRÀO LƯU NHÂN ĐẠO CHỦ NGHĨA

2.1. Biểu hiện

2.1.1. Sự thương cảm trước bi kịch và đồng cảm trước khát vọng của con người

2.1.2. Khẳng định, đề cao nhân phẩm, tài năng, lên án thế lực tàn bạo chà đạp lên quyền sống của con người.

2.2. Đề cao truyền thống đạo lí nhân nghĩa của dân tộc.

2.3. Vấn đề cơ bản của nội dung nhân đạo

2.3.1. Hướng vào quyền sống con người

2.3.2. Khẳng định con người cá nhân

3. 3. GIÁ TRỊ PHẢN ÁNH VÀ PHÊ PHÁN HIỆN THỰC

3.1. Thông qua bài VÀO PHỦ CHÚA TRỊNH

3.1.1. Giá trị hiện thực

3.1.1.1. Miêu tả quan cảnh và cung cảnh sinh hoạt hết sức thật thông qua ngôn từ gần gũi

3.1.2. Phê phán

3.1.2.1. Thấy được nhân cách thế tử & lí giải sự lầm than cực khổ của nhân dân lúc bấy giờ

3.1.2.2. Triều đình phong kiến mục nát, thối rửa

4. 4. NHỮNG GIÁ TRỊ NỘI DUNG VÀ NGHỆ THUẬT TRONG THƠ VĂN NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

4.1. Nội dung

4.1.1. Đề cao đạo đức, nhân nghĩa

4.1.2. Lòng yêu nước thương dân

4.2. Nghệ Thuật

4.2.1. Đóng góp nổi bật nhất là tính chất đạo đức – trữ tình

4.2.2. Màu sắc Nam Bộ qua ngôn ngữ, hình tượng nghệ thuật