ontstaan organismen

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ontstaan organismen by Mind Map: ontstaan organismen

1. 3,5 miljard jaar gelede

1.1. atmosfeer onvriendelijk

1.2. eerste leven in het water

1.2.1. eencellige

1.2.2. geen celkern

1.2.3. voortplanten door deling

2. cyanobacteriën

2.1. ontstonden 3 miljard jaar geleden

2.2. door fotosynthese komt zuurstofgas vrij

2.3. atmosfeer veranderde drastisch (naast stikstof ook zuurstof)

2.4. ramp voor vele organismen, zuurstof is agressief

2.4.1. anaërobe bacteriën

2.4.1.1. kunnen niet tegen zuurstof

2.5. ontstaan nieuwe soorten

2.5.1. aërobe bacteriën

2.5.1.1. gebruiken zuurstof om meer energie uit voedsel te halen

3. autrotrofe organismen

3.1. ontstaan door tekort aan organische moleculen

3.2. uit koolstofdioxide zelf moleculen opbouwen

3.3. zon als energiebron

3.4. bladgroen of chlorofyl

3.5. fotosynthese

3.6. planten

4. uv-licht

4.1. ontstaan van waterstof, stikstof en zuurtsof

4.2. zuurstofgas gering

4.3. complexe organische moleculen

5. heterotrofe organismen

5.1. eerste levende organismen

5.2. zuurstofgas giftig

5.3. energie uit organische moleculen

5.4. geen eigen voedsel opbouwen