Logika Rozdział II

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Logika Rozdział II by Mind Map: Logika Rozdział II

1. Znak

1.1. Elementy

1.1.1. Element oznaczający

1.1.1.1. -Wytworzony przez człowieka stany rzeczy po to, by inny człowiek, który ten wytworzony stan rzeczy zobaczy ,przypisał temu stanowi rzeczy określone znaczenie

1.1.1.2. Z prawnego punkty

1.1.1.2.1. Może mieć różną postać

1.1.2. Element oznaczany

1.1.2.1. - przedmioty, bytu, pojęcia, zdarzenia, takiego fragmenty rzeczywistości ,który chcemy wywołać w myśli odbiorcy za pomocą element oznaczający

1.1.2.2. Mogą być przypisane temu samemu EOny różne elementy oznaczające

1.1.3. Funkcja znakotwórcza

1.1.3.1. określające związek pomiędzy element oznaczającym a element oznaczanym

1.2. Znak powstaje w oderwaniu od jego twórcy

1.3. Oznaka (symptom)

1.3.1. powstaje samotnie od EOjącego w określonym stanie rzeczy czy zdarzeniu

1.3.2. jest elementem współwystępującym z danym stanem rzeczy

1.3.2.1. Skierowanym lub powiązanym związkiem przyczyny ze zjawiskiem poprzedzającym

2. Język

3. Kategorie syntaktyczne