CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ by Mind Map: CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ

1. İNORGANİK BİLEŞİKLER

1.1. SU

1.2. ASİT

1.3. BAZ

1.4. TUZ

1.5. MİNERAL

2. ORGANİK BİLEŞİKLER

2.1. KARBONHİDRAT

2.1.1. MONOSAKKARİTLER

2.1.1.1. TRİOZLAR

2.1.1.1.1. PİRÜVAT

2.1.1.2. PENTOZLAR

2.1.1.2.1. DEOKSİRİBOZ

2.1.1.2.2. RİBOZ

2.1.1.3. HEKSOZLAR

2.1.1.3.1. GLİKOZ

2.1.1.3.2. FRUKTOZ

2.1.1.3.3. GALAKTOZ

2.1.2. DİSAKKARİTLER

2.1.2.1. MALTOZ

2.1.2.2. LAKTOZ

2.1.2.3. SÜKROZ (SAKKAROZ)

2.1.3. POLİSAKKARİTLER

2.1.3.1. DEPO POLİSAKKARİTLERİ

2.1.3.1.1. NİŞASTA

2.1.3.1.2. GLİKOJEN

2.1.3.2. YAPISAL POLİSAKKARİTLER

2.1.3.2.1. SELÜLOZ

2.1.3.2.2. KİTİN

2.2. PROTEİN

2.3. YAĞ

2.3.1. NÖTRAL YAĞLAR (TRİGLİSERİTLER)

2.3.1.1. DOYMUŞ YAĞ ASİTLERİ

2.3.1.2. DOYMAMIŞ YAĞ ASİTLERİ

2.3.2. FOSFOLİPİTLER

2.3.3. STEROİDLER

2.4. VİTAMİN

2.4.1. YAĞDA ÇÖZÜNEN VİTAMİNLER

2.4.1.1. A VİTAMİNİ

2.4.1.2. D VİTAMİNİ

2.4.1.3. E VİTAMİNİ

2.4.1.4. K VİTAMİNİ

2.4.2. SUDA ÇÖZÜNEN VİTAMİNLER

2.4.2.1. B GRUBU VİTAMİNLERİ

2.4.2.2. C VİTAMİNİ

2.5. ENZİMLER

2.5.1. BASİT ENZİMLER

2.5.1.1. PROTEİNDEN OLUŞUR.

2.5.2. BİLEŞİK ENZİMLER (HOLOENZİM)

2.5.2.1. PROTEİN + YARDIMCI KISIM

2.6. NÜKLEİK ASİTLER

2.6.1. DNA

2.6.2. RNA

2.7. ATP

2.8. HORMONLAR