Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
bintje by Mind Map: bintje

1. ondernemersplan

1.1. swot

1.2. verdienmodel

1.3. begroting

1.4. ondernemingsvorm

1.4.1. deelnemers

1.4.1.1. status

1.5. planning

1.5.1. kritieke pad vaststellen

2. marktonderzoek

2.1. vraag

2.2. haalbaarheid

2.3. concurrentie

3. marketing

3.1. plan

3.2. offertes

3.3. opdracht

3.3.1. prijs

3.3.2. participeren

3.3.3. garantie

4. productie

4.1. productomschrijving

4.2. offertes

4.3. opdracht

4.3.1. prijs

4.3.2. participeren

4.3.3. garantie

5. service beheer onderhoud

5.1. taakomschrijving

5.2. offertes

5.3. opdracht

5.3.1. prijs

5.3.2. participeren

5.3.3. garantie

6. investeerders

6.1. bank

6.2. particulier

6.3. investmij

6.4. crowdfunding