Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з особливими потребами в загальноосвітньому заклад...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з особливими потребами в загальноосвітньому закладі з інклюзивною формою навчання by Mind Map: Напрями  міждисциплінарного  супроводу дітей з  особливими потребами в  загальноосвітньому закладі з  інклюзивною формою  навчання

1. Професійне співробітництво психолога та логопеда

1.1. Психолог та логопед входять до складу консультаційно-педагогічної групи, беруть активну участь у вирішенні всіх питань освіти та соціалізації учнів з особливими потребами

1.2. Основні напрями співпраці логопеда та психолога

1.2.1. •оцінювання рівня психічного та мовленнєвого розвитку дитини та узгодження отриманих результатів;

1.2.2. участь у складанні та реалізації індивідуальної програми розвитку дітей з ООП (рекомендації, консультації педагогам у здійсненні навчально-виховного процесу);

1.2.3. планування та проведення спільних індивідуальних та групових занять;

1.2.4. •проведення консультацій з питань психологічних аспектів розвитку, навчання і виховання дітей, специфіки логопедичної роботи з дітьми з ООП для педагогів і батьків;

1.2.5. розробка програм психологічної освіти педагогів навчального закладу з елементами логопедичної роботи

2. Співробітництво фахівців загальної та спеціальної освіти

2.1. Функції вчителів дефектологіів і практичних психологів спеціальних навчальних закладах.

2.1.1. Здійснення навчально-виховного процесу

2.1.2. Проведення спеціальних індивідуальних та фронтальних занять

2.1.3. Психолого педагогічне вивчення та психокорекція особливості розвитку дітей з ооп

2.2. Співпрацю фахівців у закладі з інклюзивною формою навчання варто розглядати як інструмент досягнення кінцевої мети – забезпечення навчальних досягнень та соціалізації дитини з особливими потребами відповідно до її індивідуальних можливостей.

2.3. Варіанти організації співпраці фахівців загальної і спеціальної освіти

2.3.1. Формування груп навчальних закладів

2.3.2. Укладання відповідних угод

2.3.3. Організація і співпраця зі спеціалістами ПМПК

2.4. Завдяки співпраці вчителі та фахівці корекційної освіти отримують нові знання та оволодівають новими уміннями створення команд, здійснення освітньої та розвивальної роботи.

3. Професійне співробітництво вчителя і асистента вчителя

3.1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ АСИСТЕНТА ВЧИТЕЛЯ

3.1.1. Адаптація змісту та методів навчання до можливостей дитини з ООП

3.1.2. Застосування під час уроку додаткових заходів,систем для засвоєння потрібного матеріалу

3.1.3. Проведення додаткових занять з учнями

3.1.4. Участь у розробці та реалізації індивідуальних планів

3.1.5. Забезпечення індивідуального підходу під час уроків

3.2. Напрями діяльності асистента вчителя

3.2.1. Систематичне вивчення можливостей і потреб дитини

3.2.2. Педагогічно-корекційний супровід дитини

3.2.3. Співпраця асистента вчителя з батьками

3.2.4. Співпраця асистента вчителя та вчителя

3.3. Спільні дії

3.3.1. обговорювати та прогнозувати очікувані результати;

3.3.2. обговорювати окремі методи, технології навчання та його результати

3.3.3. вносити необхідні зміни (адаптації, модифікації, доповнення) до планів уроків

4. Професійне співробітництво психолога з вчителем та асистентом вчителя

4.1. Участь у розробці індивідуального плану дитини

4.2. Консультування педагогів

4.3. Формування психологічної готовності педагогів навчального закладу до роботи з дітьми з ООП

5. Професійне співробітництво корекційного педагога з вчителем та асистентом вчителя

5.1. Участь у розробці індивідуальногї програми розвитку дитини

5.2. Консультування педагогів

6. Професійне співробітництво соціального педагога з вчителем та асистентом вчителя в навчальному закладі з інклюзивною формою навчання

6.1. Участь у розробці індивідуального плану дитини

6.2. Консультування педагогів

6.3. Інформування вчителя та асистента вчителя

7. Професійне співробітництво психолого-медико-педагогічних консультацій з навчальними закладами з інклюзивною формою навчання

7.1. Психолого-медико-педагогічні консультації (ПМПК) є методичними установами системи освіти і науки України, які здійснюють консультативну, методичну, психолого-педагогічну, корекційно-розвивальну, аналітичну, прогностичну, профілактичну, просвітницьку діяльність

7.1.1. НАПРЯМИ СПІВПРАЦІ ФАХІВЦІВ ПМПК ТА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ З ІНКЛЮЗИВНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ

7.1.1.1. Підготовка витягу з протоколу засідання ПМПК

7.1.1.2. Складання індивідуального плану

7.1.1.3. Проведення обстеження дітей

7.1.1.4. Участь у роботі консультанційно-педагогічної групи

7.1.1.5. Надання консультативно-методичної допомоги

7.1.1.6. Консультативний супровід функціонування спеціальних класів