Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PANG-URI by Mind Map: PANG-URI

1. ay salita na naglalarawan o nagbibigay-turing sa pangngalan o panghalip

2. nagbibigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa isang pangngalan (tao, bagay, hayop, lugar, atbp.) o panghalip sa pangungusap.

3. Pang-uring Panlarawan

3.1. nagsasaad ng laki, kulay, at hugis ng tao, bagay, hayop, lugar, at iba pang pangngalanm

4. Pang-uring Pamilang

4.1. nagsasabi ng bilang, dami, o posisyon sa pagkakasunodsunod ng pangngalan