PEMBENTANGAN APLIKASI

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PEMBENTANGAN APLIKASI by Mind Map: PEMBENTANGAN APLIKASI

1. PERISIAN KOLABORATIF DAN ALAT PERKONGSIAN MAKLUMAT

1.1. perisian kolaboratif

1.1.1. definisi

1.1.1.1. pengisian aplikasi membantu melakukan tugasan bersama

1.2. alat perkongsian

1.2.1. definisi

1.2.1.1. butang untuk perkongsian sesuatu aplikasi

1.3. calendering

1.3.1. benar orang tangkap atau rekod jadual/majlis

1.3.2. produk

1.3.2.1. google calendar

1.3.2.2. IBM lotus Notes

1.3.2.3. microsoft exchange

1.3.3. boleh pilih siapa yang akses kalendar anda

1.3.4. boleh akse dari mana-mana jenis komputer

1.3.5. sedia pelbagai kalendar memboleh pengguna lihat dan manage personal/bisness kalendar seperately

1.4. web conferencing

1.4.1. conduct meeting/presentation over internet

1.4.2. kongsi aplikasi mampu seseorang kongsi dokumen /spread sheet on his desktop/pass control applicationto someone else in meeting

1.4.3. produk

1.4.3.1. go to meeting

1.4.3.2. live meeting

1.4.3.3. netviewer

1.4.3.4. skypePro

1.4.3.5. webEx

1.4.4. support following features

1.4.5. kaya media presentation

1.4.6. live video via webcam /digital video camera

1.4.7. personal recording

1.5. share webspaces(share things)

1.5.1. provide ease access documen(common uses)

1.5.2. projek member/kolej boleh share dokumen ,model,photo,other aplikasi

1.5.3. sedia effective/efficient way to eliminate the need travel

1.6. komunikasi

1.6.1. e-mail

1.6.2. voice mail

1.6.3. video calls

1.7. persidangan

1.7.1. video conferencing

1.7.2. group chats

1.7.3. community board

1.8. penyelarasan

1.8.1. calendar

1.8.2. spread sheet

1.8.3. clien portal

1.8.4. time

1.9. kebaikan perisian kolaboratif dan alat perkongsian

1.9.1. memudahkan organisasi

1.9.1.1. membentuk kumpulan

1.9.1.2. pengagihan tugas

1.9.2. kerja menjadi sistematik

1.9.2.1. hasil kerja terperinci

1.9.2.2. mudah difahami

1.9.3. mengatur projek dan jadual

1.9.3.1. tidak membuang masa

1.9.3.2. perbincangan lebih teliti

1.9.4. membina pasukan jarak jauh

1.9.4.1. menjimatkan kos

1.9.4.2. menjimtkan masa

1.9.5. hasil menjadi lebih kreatif

1.9.5.1. lebih produktif

1.9.5.2. otak brhubung

1.10. keburukan

1.10.1. perselisihan dalam komunikasi

1.10.1.1. nada suar berlainan

1.10.1.2. typing error

1.10.2. kelemahan keselamatan

1.10.2.1. boleh digubal

1.10.3. tidak boleh dipercayai(unriebility)

1.10.3.1. salah guna

1.10.3.2. sumber tidak diketahui

1.10.4. perincian sukar diteliti

1.10.4.1. buta it

1.10.5. masalah rangkaian internet

1.10.5.1. terbatas

1.10.5.2. kos

1.11. contoh-contoh

1.11.1. mind meister

1.11.1.1. tingkat engagement,raise student achivement

1.11.1.2. ia perisian kolaboratif online

1.11.1.2.1. mind mapping software

1.11.1.3. student all age can utilize mind meister to study efective;ly

1.11.1.4. potensi kreatif get ahead their educational career

1.11.1.5. fungsi-fungsi mind meister

1.11.1.5.1. present idea

1.11.1.5.2. mind mapping(brain stroming)

1.11.1.5.3. on ALL DEVICES

1.11.1.5.4. kolaboratif multiple users

1.11.1.6. mind meister sedia cara visualisasi info bentuk mind map utilizinguser modeling

1.11.1.7. sedia tool untuk mudahkan real time colaboration,task management,creative presntation

1.11.1.8. using cloud storage ,mind meister can distribute changein mind maps in real time to all users on all devices

1.11.1.9. can share privasi unlimited number user and public

1.11.1.10. freemedium model,free mind maps new features as well,future updates

1.11.1.11. 1/2 atau 1tahun subsriction fee for unlimitedd map

1.11.2. tesc teach

1.11.2.1. kongsi maklumat masyarakat

1.11.2.2. bantu guru ajar digital kongsi sama pelajar

1.11.2.3. buat pelajaran interaktif ,kandungan idea sendiri

1.11.2.4. cipta pelajaran /persembahan masing-masing

1.11.2.4.1. pamer pemahaman mereka melalui topik tertentu

1.11.3. alim

1.11.3.1. social network

1.11.3.1.1. fokus on islamic content

1.11.3.2. fungsi-fungsi alim

1.11.3.2.1. kongsi apa -apa belajar dengan orang lain yang membaca teks

1.11.3.2.2. interaktif komuniti around islamic teks

1.11.3.2.3. islamic terms dictionary

1.11.3.2.4. create ,manage your own chat ,forum

1.11.3.2.5. organise notesin section /chapter dan kongsi orang lain

1.11.4. halal trip

1.11.4.1. apps for

1.11.4.1.1. tracking your salah

1.11.4.1.2. cari makanan halal terdekat

1.11.4.1.3. halal restaurant

1.11.4.1.4. food review

1.11.4.1.5. video guides

1.11.4.1.6. planning halal travel

1.11.4.1.7. getting your prayer times whther you are on

1.11.4.1.8. kompas kiblat

1.11.4.1.9. locating nearby mosques

1.12. kesimpulan

1.12.1. bantu komuniticekap guna perisian aplikasi tubuh masyarakat islam diri

1.12.2. medium dakwah guna tesh teach,kreativiti diri

1.12.3. halal trip

1.12.3.1. mudah kembara ,lanjut pelajaran luar negara

1.12.4. saksi ciptaan Allah

1.12.5. pelajari budaya islam negara lain

1.12.6. warnai pelajaran universiti dan sekolah dengan mind mapping

2. Web Authoring Tool

2.1. authoring tools

2.1.1. guna untuk tulis web

2.1.2. dari siatem pengurusan kandungan prusahaan (cms)

2.1.3. melalui microblogging aplikasi mudah alih

2.1.3.1. sama ada brasaskan web atau tidak

2.2. html

2.2.1. hypertext markup language

2.2.1.1. bahasa penanda

2.2.1.1.1. untiuk penghasilan laman web

2.2.1.2. html menyediakan cara menghasilkan dokumen berstruktur

2.2.2. perisian menukar teknologi kandungan web

2.2.2.1. seperti

2.2.2.1.1. simpan sebagai html

2.2.3. html ialah skim pengekodan digunakan

2.2.3.1. untuk menghasilkan dab menformat sebuah dokumen web

2.2.4. version

2.2.4.1. html1

2.2.4.1.1. tag baru

2.2.4.1.2. text highlight

2.2.4.1.3. image display

2.2.4.2. html2

2.2.4.2.1. list boxes

2.2.4.2.2. edit boxes

2.2.4.2.3. buttons

2.2.4.3. html3

2.2.4.3.1. persamaan matematik

2.2.4.3.2. formula

2.2.4.3.3. flexible figures

2.2.4.4. html4

2.2.4.4.1. accessibility

2.2.4.4.2. printing

2.2.4.4.3. tables

2.2.4.5. html5

2.2.4.5.1. semantic element

2.2.4.5.2. attributes of form elements

2.2.4.5.3. multimedia elements

2.2.5. kelebihan alap pengrang berasaskan web

2.2.5.1. jika tiada alat pengrang berasskan web

2.2.5.1.1. akses boleh dilakukan melalui pelayar standard

2.2.5.2. pandang dapat diakss melalui google dan sambungan internet ,fleksibiliti yang besar

2.2.5.2.1. bila-bila masa

2.2.5.3. menjimatkan masa

2.2.6. jenis web authoring tools

2.2.6.1. editor kompaun (editor WSIWG)+ Editor berasaskan kod tulen

2.2.6.1.1. contohnya

3. Survey & polling

3.1. survey

3.1.1. untuk mendapat pendapat orang ramai tentang topik luas

3.1.1.1. untuk dapatkan maklum balas orang secara terperinci

3.2. poll

3.2.1. satu soalan mempunyai banyak pilihan jawapan

3.3. perbezaan

3.3.1. poll

3.3.1.1. pendek

3.3.1.2. terperinci

3.3.1.3. singkat

3.3.1.4. sikit

3.3.2. survey

3.3.2.1. panjang

3.3.2.2. umum

3.3.2.3. lama

3.3.2.4. banyak

3.4. survey monkey

3.4.1. kajian dalam talian perisian beraskan awam pembangunan

3.4.1.1. sebagai sebuah syarikat perkhidmatan

3.4.2. diasskan oleh Ryan Finley,1999

3.4.3. kelebihan

3.4.3.1. dapat nilai kefahaman seseorang

3.4.3.2. dapat soal selidik sesuatu perkhidmatan digunakan

3.4.3.3. bantu kumpul informasi dn data penyelenggaraan dari survey kita

3.4.3.4. boleh kirim soalan survey melalui

3.4.3.4.1. facebook

3.4.3.4.2. websites

3.4.3.4.3. whatapps

3.4.4. kelebihan kepada umat islam

3.4.4.1. dapat tahu peningkatan dan penurunan individu menganut agama islam

3.4.4.1.1. eropah

3.4.4.2. dapat tahu tahap kefahaman pelajar

3.4.4.2.1. subjek mantik

3.4.5. keburukan

3.4.5.1. buruk nama islam

3.4.5.1.1. islam dikatakan terrorist

3.4.5.1.2. penyebaran berita yang tidak sohih

3.4.6. contoh

3.4.6.1. statistik peningkatan muslim di eropah

3.4.6.1.1. france

3.4.6.1.2. united states

3.4.7. kesimpulan

3.4.7.1. penyelesaian masalah

3.4.7.2. mudah dan pantas

3.4.7.3. dapat menilai pendapat masyarakat

4. Maktabah Syanilah dan perisian islamic software

4.1. pengenalan maktabah syamilah

4.1.1. sebuah program komputer memuat naik pelbagai kitab kajian keislaman

4.1.2. sebagai perpustakaan digital

4.1.2.1. teknik pencarian objek dengan mudah

4.1.3. saiz 1.95 GB sebelum ekstra

4.1.4. lebih kurang 8 GB Selepas ekstra

4.1.5. muat naik banyak kitab induk bahasa arab

4.2. latar belakang maktabah syamilah

4.2.1. diterbit oleh jaringan dakwah salafi wahabi di dunia maya

4.2.2. mengalami penambahan kitab dari kalangan ahli sunnah wal jamaah seiring zaman

4.2.3. sebagai respon umat islam terhadap perkembangan teknologi maya

4.2.3.1. terutama teknologi komputer

4.2.4. masih simpan kitab berfahaman salafi wahabi

4.2.4.1. kitab muhammad nashiruddin al;bani

4.2.4.2. kitab ibnu qayyim al;jauziyah

4.2.4.3. kitab ibnu taimiyah

4.3. kebaikan maktabah syamilah

4.3.1. boleh isi buku pakar bidah dengan ketentuan tidak sebat tetapi tolak

4.3.2. percuma

4.3.3. jenis mudah alih ,tidak memerlukan pemasangan

4.3.4. perpustakaan periadi

4.3.4.1. masukkan fail microsoft word dalam maktabah syamilah

4.3.5. jimat masa ,tenaga ,kos ,tidak perlu carisusah cari kitab jimat,kos,tidak perlu beli kitab

4.4. keburukan maktabah syamilah

4.4.1. guna ruang besar

4.4.2. hati -hati cari kitab kerana terdapat kitab berfahaman wahabi

4.4.3. kitab kurang difahami berbentuk tulisan arab

4.4.4. wujud ciri boleh ubah kandungan kitab,hasil kesusasteraan diragui,tidak sahih

4.5. pengenalan i-masjid

4.5.1. merupakan mklumat hubungan sejarah,imej,aktiviti harian masjid,jadual harian ,latar belakang ustaz kegemaran

4.6. ciri-ciri i-masjid

4.6.1. tunjuk lokasi masjid terdekat

4.6.2. beritahu waktu solat fardu ikut lokasi tersendiri

4.6.3. ikuti perkembangan latar belakang masjid kegemaran dan ustaz terkenal

4.6.4. dapat tahu aktiviti masjid berdekatan

4.6.5. dapat tentu arah kiblat

4.6.6. boleh pengguna buat ulasan dan nilai terhadap aplikasi ini

4.7. kelebihan i- masjid

4.7.1. percuma

4.7.1.1. didapati di app store dan play sore

4.7.2. dikemas kini 26 mei 2017

4.7.3. fungsi luar talian ,kiblat dan masa doa sahaja

4.7.4. boleh terus paut peta googlr,tunjuk arah kiblat

4.8. kelemahan i- masjid

4.8.1. lambat fungsi

4.8.2. tidak bunyi solat fardhu masuk

4.8.3. i-masjid merangkumi kuala lumpur dan selangor sahaja

4.8.4. penunjuk kiblat kurang tepat

4.9. pengenalan mutiara hadis

4.9.1. dibangunkan oleh keluaran uitm

4.9.1.1. Normaly Kamal Ismail

4.9.1.2. Nurazzah Abdul Rahman

4.9.1.3. Zainab Abu Bakar

4.10. kelebihan mutiara hadis

4.10.1. merupakan terjemahan hadis dalam bahasa malaysia

4.10.2. mudah faham isi hadis

4.11. keburukan

4.11.1. hanya sedia terjemahan 6 kitab

4.11.2. tidak wujud teks hadis bahasa arab

4.11.3. hanya boleh melalui online

4.12. pengenalan mengaji.com

4.12.1. pengasas adalah Ariz Ramli(caprice)

4.12.2. bulan pelancaran aplikasi ,may 2017

4.12.3. memupuk budaya mengaji di kalangan umat islam seluruh dunia

4.13. 10 negara terkenal

4.13.1. itali

4.13.2. singapoora

4.13.3. france

4.13.4. malaysia

4.13.5. makkah

4.13.6. Los Angelas ,usa

4.13.7. indonesia

4.14. fungsi mengaji.com

4.14.1. mengaji

4.14.2. doa harian

4.14.3. waktu solat dan azan

4.14.4. progress

4.14.4.1. papar perkembangan surah telah dibaca dan disemak ustaz

4.15. ciri-ciri megaji.com

4.15.1. skrin bermain tanpa sleep skrin anda

4.15.2. terjemahan bahasa melalui bahasa inggeris ,bersama rumi

4.15.3. guna 'jump-point' ayat di mengaji.com

4.16. kelebihanmengaji.com

4.16.1. baca quran mudah

4.16.2. pilih dengan mudah surah ingin baca

4.16.3. tahu tempoh baca quran

4.16.4. dapat baiki tajwid

4.16.5. dapat dalami maksud ayat quran itu sendiri

4.17. keburukan

4.17.1. perlu akses internet

4.17.2. tidak berbunyi masuk solat fardu

4.17.3. tiada guru yang ada bagi betul tajwid

4.17.4. kebarangkalian baca salah tinggi

4.17.5. kebarangkalian penghasilan mushaf bercetak ,ada khilaf pada susunan ayat Quran juga tinggi

4.18. kebaikan muslim pro

4.18.1. sesuai bulan ramadan

4.18.2. waktu solat tepat ,mampu sesuai di mana-mana negara

4.18.3. Al-Quran dengan tulisan jelas ,cari halaman muka surat,surah,juzuk

4.18.4. mempunyai doa harian

4.19. keburukan

4.19.1. perlu capaian internet,akses waktu solat ,tidak ada internet,maka tidak berfungsi

4.19.2. perlu ruang storage besar,70mb

4.19.3. kandungi iklan google ganggu dalam aplikasi ,jika tidak tukar kepada premium version

4.19.3.1. version 9.3.6

4.19.3.1.1. waktu solat dan azan

4.19.3.1.2. Al-Quran

4.19.3.1.3. kalendar islam dan gregorian

4.19.3.1.4. surah-surah popular

4.19.3.1.5. mesej

4.19.3.1.6. doa-doa harian

4.19.3.1.7. kalkulator zakat

4.19.3.1.8. tasbih

4.19.3.1.9. livestream Makkah

4.19.3.1.10. makanan halal

4.19.3.1.11. masjid berdekatan

4.20. natijahnya

4.20.1. tasbih

4.20.2. islamic software

4.20.2.1. pengetahuan ilmiah

4.20.2.2. medium dakwah

4.20.2.3. alternatif,capai kemajuan pesat

5. HARDWARE

5.1. Bahagian dan fungsinya

5.1.1. CPU

5.1.1.1. unit pemprosesan computer

5.1.1.2. bahagian utama dalam computer(Fungsi)

5.1.1.2.1. jalan program

5.1.1.2.2. simpan memori utama(excute)

5.1.1.2.3. pandangan paling sederhana

5.1.2. MONITOR

5.1.2.1. dikenali sebagai skrin paparan

5.1.2.2. fungsi

5.1.2.2.1. tampil video,informasi free

5.1.2.2.2. hasil computer melalui kartu gratis(VGA)card

5.1.3. KEYBOARD

5.1.3.1. input computer

5.1.3.2. ada susunan huruf

5.1.3.2.1. fungsi kawalan lain

5.1.3.3. dikenali sebagai alat ketik

5.1.3.3.1. sesuai nama papan ketik

5.1.3.4. hasil no angka huruf

5.1.3.4.1. utunk cetak simpan data

5.1.3.5. jenis-jenisnya

5.1.3.5.1. keyboard QWERTY

5.1.3.5.2. keyboard DVORAK

5.1.3.5.3. keyboard ALPHABETIC

5.1.3.5.4. keyboard NUMERIC

5.1.4. PRINTER

5.1.4.1. fungsi

5.1.4.1.1. sebagai scanner perlu pemindaian dokumen

5.1.4.1.2. mesin pencetak dokumen dari komputer ke kertas

5.1.4.2. jenis-jenis

5.1.4.2.1. printer ink jet

5.1.4.2.2. printer dot matrix

5.1.4.2.3. printer LED,LCD

5.1.4.2.4. printer laser jet

5.1.4.2.5. plotter atau wide format printing

5.1.4.3. cara guna printer

5.1.4.3.1. hubung printer dengan laptop atau pc

5.1.5. TETIKUS(MOUSE)

5.1.5.1. ciri-ciri

5.1.5.1.1. peranti input ke komputer

5.1.5.1.2. kawal penunjuk atau cursor pada skrin paparan

5.1.5.2. fungsi

5.1.5.2.1. bila guna microsoft window,linux

5.1.5.2.2. guna domain cara khusus

5.1.5.3. jenis-jenis

5.1.5.3.1. MOUSE OPTIC

5.1.5.3.2. MOUSE TRACK BALL

5.1.5.3.3. MOUSE SERIAL

5.1.5.3.4. MOUSE PS2

5.1.5.3.5. MOUSE USB

5.1.5.3.6. MOUSE WIRELESS

5.1.6. SPEAKER

5.1.6.1. keluarkan hasil proses dari perangkap proses berupa suara

5.1.6.2. fungsi-fungsi

5.1.6.2.1. sebagai perangkap output pada komputer

5.1.6.2.2. ada berukuran kecil dan besar

5.1.6.2.3. kekuatan suara gantung besar tegangan guna

5.1.6.3. jenis-jenisnya

5.1.6.3.1. SPEAKER PASIF

5.1.6.3.2. SPEAKER 3 WAYS

5.2. Bahagia dan Fungsinya

5.2.1. motherboard

5.2.1.1. merupakan papan board (main board)

5.2.1.1.1. di mana semua devices dipasang mulai process memory slot-slot

5.2.1.1.2. penting sebagai processor

5.2.1.1.3. mainboard pengaruh kerja komputer

5.2.1.1.4. fungsi -fungsi mainboard

5.2.1.1.5. jenis-jenis motherboard

5.2.1.1.6. pencegahan dari kerosakan

5.2.2. random access memory (RAM)

5.2.2.1. ciri-ciri RAM

5.2.2.1.1. TEMPAT SIMPAN DATA SEMENTARA

5.2.2.1.2. KETIKA KOMPUTER DIAKSES SECARA(RANDOM)

5.2.2.2. fungsi-fungsi RAM

5.2.2.2.1. BACA CEPAT JALANKAN APLIKASI

5.2.2.2.2. BOLEH BACA DAN TULIS

5.2.2.3. jenis-jenis RAM

5.2.2.3.1. DRAM

5.2.2.3.2. SRAM

5.2.2.4. Perubahan

5.2.2.4.1. data RAM BERUBAH ,DATA HILANG ELEKTRIK TIADA

5.2.3. read only memory

5.2.3.1. saiz kecil berbanding RAM

5.2.3.2. fungsi ROM

5.2.3.2.1. simpan program booting awal komputer

5.2.3.2.2. boleh baca sahaja

5.2.3.3. jenis-jenis ROM

5.2.3.3.1. PROM

5.2.3.3.2. EROM

5.2.3.3.3. EEPROM

5.2.3.4. perubahan

5.2.3.4.1. data tidak berubah ,data tidak hilang walau tiada elektrik

5.3. Windows

5.3.1. os

5.3.1.1. november,20,1985

5.3.1.2. diperkenal pengusaha microsoft

5.3.1.2.1. Bill Gates

5.3.1.3. fungsi

5.3.1.3.1. sebagai engine

5.3.1.3.2. kelebihan

5.3.1.3.3. kekurangan

5.4. Dalil Berkaitan

5.4.1. ilmu teknologi islam

5.4.1.1. surah yunus ayat101

5.4.1.1.1. intisari ayat

6. MOODLE

6.1. apakah itu moodle

6.1.1. Modular Object Oriented DYNAMIC LEAARNING

6.1.1.1. pendidikan

6.1.1.2. pentadbiran

6.1.2. merupakan aplikasi course manegement system (CMS)

6.1.2.1. dapat didownload sesiapa

6.1.2.1.1. guna GNU

6.1.3. diterajui oleh moodle hq

6.1.3.1. 80 syarikat

6.1.4. dapat guna untuk pembelajaran jarak jauh

6.1.5. pembelajaran elektronik

6.2. sejarah moodle

6.2.1. berkembang di australia

6.2.1.1. 1970-an

6.2.2. pengasas Martin Dougjmas

6.2.2.1. belajar di sekolah udara

6.2.2.2. dari useria muda ke wawasan pemelajaran jarak jauh

6.2.2.3. dikembang oleh buat pertama kali

6.2.2.3.1. pada ogos 2002

6.2.3. MOODLE diguna lebih 150000 institusi dan dilebih 160 negara di dunia

6.3. fungsi MOODLE

6.3.1. SEMBANG(CHAT)

6.3.1.1. komunikasi dua pihak

6.3.2. PENDIDIKAN

6.3.2.1. boleh hantar bahan pembelajaran ,kertas kerja

6.3.3. BLOG

6.3.3.1. boleh kongsi maklumat

6.3.3.2. idea

6.3.3.3. cerita

6.3.3.4. sebar dakwah mengenai agama

6.3.4. MENCARI ISU

6.3.4.1. tambah ilmu

6.3.5. FORUM

6.3.5.1. dapat bincang satu kelompok besar ,individu ramai

6.3.5.2. dapat tukar pendapat

6.3.5.3. melihat pandangan orang lain

6.3.5.4. menilai dan memilih idea yang terbaik

6.3.6. bisnes

6.3.6.1. perniagaan atas talian

6.3.6.1.1. modal rendah

6.3.7. KUIZ

6.3.7.1. boleh dilakukan pada bila-bila masa

6.4. bahagian -bahagian dalam MOODLE

6.4.1. TRACKER

6.4.1.1. MEMBUAT ISU

6.4.1.2. MEMBERI KOMEN TENTANG MOODLE

6.4.2. COMMUNITY FORUM

6.4.2.1. BOLEH LIHAT FORUM ORANG LAIN

6.4.2.2. LIHAT SIAPA-SIAPA DI TALIAN

6.4.3. ADD ENTRY

6.4.3.1. TAMBAH KOLEKSI BUKU

6.4.4. MOODLE .NET

6.4.4.1. BOLEH TAMBAH KOLEKSI KUIZ

6.4.4.2. ULANGKAJI KUIZ

6.4.4.2.1. dengan tekan entry

6.5. kelebihan MOODLE

6.5.1. mudah untuk digunakan

6.5.1.1. ciri drap-drop

6.5.1.2. sumber didokumenkan dengan baik

6.5.1.2.1. peningkatan kebolehgunaan yang berterusan buat MOODLE mudah guna

6.5.2. MOODLE dalam bahasa anda

6.5.2.1. keupayaan MOODLE pastikan tiada batasan linguistik

6.5.2.2. mampu terjemah 120 bahasa

6.5.3. gunakan pada bila-bila masa dan pada mana-mana peranti

6.5.3.1. boleh guna dalam kelas

6.5.3.2. boleh diguna dalam laptop ,telefon bimbit

6.5.4. percuma dengan tiada bayaran pelesenan

6.5.4.1. MOODLE diberikan secara bebas

6.5.4.1.1. sebagai perisian Open Sources

6.5.4.1.2. sesiaa sahaja boleh menggunakan MOODLE

6.6. Kelebihan kepada guru

6.6.1. beban dikurangkan

6.6.1.1. tidak perlu membuat perjumpaan dengan pelajar

6.6.1.2. jimat massa kerja mudah

6.6.2. guru dapat membuat pemerhatian

6.6.2.1. dapat lihat seseorang menggunakan aplikasi ini dengan baik tau tidak

6.6.2.1.1. boleh lihat bila orang online ,siapkan tugasan

6.6.2.1.2. boleh lakukan penyelidikan kepada pelajar

6.7. kelebihan kepada ibu bapa

6.7.1. dapat kawal pergerakan anak-anak

6.7.1.1. melalui penggunaan online MOODLE

6.8. kelebihan kepada pelajar

6.8.1. mudah untuk pelajar

6.8.1.1. tidak perlu buat perjanjian guru semata-mata untuk buat hantar tugasan

6.8.2. dapat diaksese pada bila-bila masa

6.9. keburukan MOODLE

6.9.1. memerlukan tenaga pakar

6.9.1.1. bangun sistem e-learning

6.9.2. memerlukan biaya lebih

6.9.3. masalah mengakses masuk

6.9.3.1. sekiranya suatu ujian dijalankan pengguna tidak dapat mengakses masuk dalam masa lama

6.9.3.1.1. terpaksa buat ujian baru

6.9.3.2. sekiranya berlaku error ,inetrnet putus ,tugasa disiapkan hilang

6.9.4. memerlukan aplikasi khusus

6.9.4.1. php

6.9.4.1.1. PERSONAL HOME PAGE

6.9.4.2. apache web

6.9.4.2.1. BANYAK GUNA SERVER WEB

6.9.4.2.2. guan mengfungsikan suatu laman web

6.9.4.3. browser

6.9.4.4. MySQL

6.9.4.4.1. server database open sources

6.9.4.5. PostgrSQL

6.10. pengguna MOODLE

6.10.1. Kanak-kanak

6.10.1.1. seperti parameter digunakan oleh psikologi swizerland

6.10.2. pelajar universiti

6.10.2.1. contoh di

6.10.2.1.1. North carolina state university

6.10.3. pejabat kerajaan dan syarikat

6.10.3.1. sistem e- learning

6.10.3.1.1. tanpa perlu adakan kursus tertentu

6.10.3.2. pematuhan juga ,bidang pertumbuhan besar bank guna ,kekal tahap cpd(continuos professional development)

6.11. tinjauan MOODLE luar negara

6.11.1. united state

6.11.1.1. moodle dikenali sebagai itd

6.11.1.2. cmbridge

6.11.1.3. new york

6.11.2. itali

6.11.2.1. dibanru dengan perisian edu open

6.11.2.1.1. dalam menambah fungsi moodle

6.11.3. turkey

6.11.3.1. tumpu mahasiswa universiti

6.11.3.1.1. contoh

6.11.3.2. membantu pelajar pembelajaran jarak jauh

6.11.4. india

6.11.4.1. mengurangkan kadar buta huruf

6.11.4.2. kesedaran tinggi peenggunan moodle

6.12. statistik MOODLE

6.12.1. 70 000

6.12.1.1. syarikat

6.12.1.2. sekolah

6.12.1.3. universiti

6.12.2. 200 negara guna MOODLE

6.12.2.1. pengguna paling banyak

6.12.2.1.1. Amerika Syarikat

6.12.2.1.2. sepanyol

6.12.2.1.3. brazil

6.12.2.1.4. mexico

6.12.2.1.5. india

6.12.3. pihak yang menguruskan MOODLE berada di Pearth,Australia

6.12.3.1. ia merupakan ibu pejabat melaksanakan tugas utama

6.12.3.1.1. membangun perisian MOODLE

7. OPERATING SYSTEM

7.1. sistem operasi komputer

7.2. program kordinasi komputer,

7.2.1. mobile device hardware

7.3. windowws

7.4. mac os

7.4.1. ciri-ciri mac os

7.4.1.1. reka untuk apple je

7.4.1.2. tingkat recognised (kenalpasti)

7.4.1.3. diperkenal 1984 oleh Mancintos PC

7.4.1.4. aplikasi lemah tulis

7.4.1.5. dok banyak macam windows os

7.4.2. contoh mac os(tidak ramai guna mac desktop os)

7.4.2.1. mountain lion

7.4.2.1.1. keluar 2012

7.4.2.1.2. reka desktop laptop

7.4.2.2. mavericks

7.4.2.2.1. kenal 2013

7.4.2.2.2. ada peningkatan sistem pengurusan baik

7.4.2.2.3. cara langkah kerja guna dengan kome mudah

7.4.2.3. high sierra

7.4.2.3.1. keluar 2017

7.4.2.3.2. tingkat fungsi penting mac

7.4.3. kelebihan mac

7.4.3.1. mudah guna

7.4.3.2. intergrasi apple dan kebanyakan produk

7.4.3.3. boleh run windows at same time

7.5. virtualisation

7.6. linux

7.6.1. sebelum linux keluar guna unix os

7.6.2. apakah linux?

7.6.2.1. os ganti unix(unix klon)

7.6.2.2. kod os bebas untuk edar ,modify

7.6.2.3. panggil sumber terbuka

7.6.2.4. popular,alternatif windows

7.6.2.5. direka note book,other devices

7.6.3. PERBEZAAN LINUX DAN UNIX

7.6.3.1. LINUX

7.6.3.1.1. 150MB

7.6.3.1.2. general public liscening

7.6.3.1.3. red hat,sues,debian

7.6.3.2. UNIX

7.6.3.2.1. 500MB

7.6.3.2.2. paid liscening

7.6.3.2.3. uktrix,sun,solaris

7.6.4. kelebihan linux

7.6.4.1. multi task,users

7.6.4.2. free virus

7.6.4.3. cost low

7.6.4.4. mudah dapat

7.6.4.5. kod bebas agih

7.6.4.6. can run mana-mana machine

7.7. unix

7.7.1. guna untuk mini komputer

7.7.2. multi

7.7.2.1. task

7.7.2.2. user

7.7.3. diasaskan pada 1960

7.7.4. masalah rumit

7.7.5. 2 profesor unix sendiri tujuan belajar

7.7.5.1. xinu

7.7.5.1.1. Doug Camer

7.7.5.2. minix

7.7.5.2.1. Andrew Tanenbaum

8. E-PUBLISHING

8.1. penerbitan elektronik guna alat elektronik ,digital

8.1.1. hasil karya

8.1.1.1. karya

8.1.1.2. artikel

8.1.1.3. pembangunan pustaka digital

8.2. menurut F.W .Lencaster

8.2.1. buku The Influence of F.W.Lancester on Information science and library

8.2.1.1. penerbitan elektronik

8.2.1.1.1. proses publikasi mnuskrip sampai format elektronik

8.3. cara menggunakan penerbitan elektronik

8.3.1. terbit buku kepada orang ramai guna alat elektronik ,software

8.4. jenis-jenis e- publishing

8.4.1. e-jurnal

8.4.2. e-buku

8.4.3. e-tesis atau disertasi

8.4.4. e- arkib

8.4.5. lembaga pengumuman

8.4.6. sumber multimedia

8.5. medium boleh guna

8.5.1. online

8.5.1.1. perisian kolaboratif

8.5.1.1.1. googlrdrive

8.5.1.1.2. fliphtml

8.5.1.1.3. jive

8.5.1.2. blog

8.5.2. offline

8.5.2.1. aplikasi mudah alih

8.5.2.1.1. microsoft publisher

8.5.2.2. CD-ROM

8.5.2.3. pendrive

8.6. kebaikan guna penerbitan elektronik

8.6.1. mudah,cepat,jimat

8.6.2. boleh ditulis di mana-mana,bila-bila masa

8.6.3. membolehpembaca membaca dengan mudah

8.6.4. penyelengaraan maklumat semasa

8.6.5. pencarian maklumat pada waktu singkat

8.6.6. pelbagai akses

8.7. kekurangan penrbitan elektronik

8.7.1. isu kandungan mudah dicuri

8.7.2. keaslian isi kandungan diragui(cetak rompak)

8.7.3. penjualan dan pembacaan bahan bacaan online kurang

8.7.4. sesetengah pengguna gemar baca bahan bacaan asal

8.7.5. kelewatan dalam penerbitan

8.7.6. infrastuktur rangkai komputer lemah

8.8. e- publishing juga dikenali sebagai

8.8.1. desktop publishing

8.8.2. penerbitan elektronik

8.8.3. penerbitan digital

8.8.4. penerbitan atas talian(online publishing)

8.9. kesimpulan

8.9.1. penerbitan

8.9.1.1. pengetahuan ilmiah

8.9.1.2. medan dakwah

8.9.1.3. perkongsian ilmu

8.9.1.4. muzakarah(PERBINCANGAN)

9. MICROSOFT WORD

9.1. TATACARA GUNA MICROSOFT

9.1.1. OFFICE WORD

9.1.1.1. satu aplikasi , ada huruf

9.1.1.1.1. untuk dokumen dan laporan

9.1.1.2. ganti typewritten

9.1.2. POWER POINT

9.1.2.1. pembentangan ,slide

9.1.2.2. mudah bentang,

9.1.2.3. banyak fasiliti boleh guna

9.1.3. EXCEL

9.1.3.1. proses data automatik kait

9.1.3.1.1. perhitungan asas

9.1.3.1.2. formula

9.1.3.1.3. jadual

9.1.3.1.4. carta

9.1.3.1.5. pengurusan data

9.1.3.2. lengkap keperluan pentadbiran dari sederhana hingga kompleks

9.2. fungsi-fungsi

9.2.1. microsoft word

9.2.1.1. buat dokumen cepat

9.2.1.2. simpan format dokumen seragam

9.2.1.3. dokumen hasil mampu cetak,jimat masa

9.2.2. power point

9.2.2.1. bentang menari

9.2.2.2. video,audio tambah pembentangan

9.2.2.3. dapat buat softcopy,akses komputer

9.2.3. excel

9.2.3.1. buat laporan kewangan

9.2.3.2. data tepat kemas

9.2.3.3. hitung kadar mata wang

9.2.3.4. buat grafik, jadual ,pengiraan

9.2.3.5. buat persembahan lebih praktikal dan mudah

9.3. perbandingan microsoft office word

9.3.1. word2003

9.3.1.1. tidak ada menu aplikasi utama (hrome)

9.3.1.2. pilihan terhad,guna mudah ,ringkas

9.3.1.3. tiada Quick Access Toolbar

9.3.1.4. smart art, ,translation kurang lengkap

9.3.2. word2007

9.3.2.1. mempunyai menu aplikasi utama (hrome)

9.3.2.2. kemaduhan makro 2007 lebih baik 2003 (daripada)

9.3.2.3. ada Quick Access Toolbar

9.3.2.4. smart art,,translation lebih lengkap banding 2003

9.3.3. word 2010

9.3.3.1. menu ribbon

9.3.3.2. animasi bergerak lebih bergaya

9.3.3.3. toolbar tampill horizantal

9.3.3.4. lebih banyak aplikasi tidak banyak beza 2007

9.3.3.5. tidak banyak beza 2007,design ,smart art,translation lebih bagus

9.4. perbandingan exel

9.4.1. exel 2010

9.4.1.1. toolbar biru,putih

9.4.1.2. boleh operasi window vista ,xp

9.4.2. exel 2013

9.4.2.1. toolbar putih

9.4.2.2. tidaak operasi window vista,xp

9.5. kelebihan

9.5.1. microsoft word

9.5.1.1. guna pelbagai peranti(devices)

9.5.1.1.1. ios

9.5.1.1.2. window

9.5.1.1.3. android

9.5.1.2. ada share,invite kongsi orang lain

9.5.1.3. ada smart art

9.5.2. microsoft power point

9.5.2.1. mudah operasi

9.5.2.2. animasi menarik

9.5.2.3. edit foto langsung

9.5.3. microsoft exel

9.5.3.1. mampu simpan data 16000 kolum,satu sheet

9.5.3.2. rumus lengkap ,file teratur

9.6. kekurangan

9.6.1. microsoft word

9.6.1.1. guna window7 ke atas

9.6.1.2. android kitkat ke atas

9.6.2. microsft power point

9.6.2.1. harga tinggi,original

9.6.2.2. file mudah hilang ,komputer ada virus

9.6.2.3. power point 2017 boleh buka window 7 ke atas

9.6.3. microsoft exel

9.6.3.1. software berbayar

9.6.3.2. aplikasi perlu Ram ,Prosessor besar

9.7. sumbangan microsoft dunia islam

9.7.1. medium dakwah

9.7.1.1. artikel

9.7.1.2. buku

9.7.2. alat bantu ngajar

9.7.2.1. khutbah

9.7.3. maju teknologi islam

9.7.3.1. kemahiran teknologi meningkat

9.7.4. urus data

9.7.4.1. kalendar kewangan islam

10. CASTING TOOLS

10.1. CAMSTUDIO

10.1.1. screen cast software

10.1.2. buat movie apa berlaku atas screen komputer

10.1.3. free download

10.1.4. CARA GUNA

10.1.4.1. DEMONSTRASI VIDEO ANY PROGRAM SOFTWARE

10.1.4.2. BOLEH BUAT VIDEO TOTURIAL PELAJAR SEKOLAH,KOLEJ

10.1.4.3. BOLEH BUAT VIDEO-BASE PRODUK NAK JUAL

10.1.4.4. UNTUK REKOD MASALAH KOMPUTER TUNJUK PADA TEKNIKAL

10.1.4.5. BOLEH RECORD NAK TUNJUK TEKNIK CARA TERTENTU DALAM SATU SOFTWARE

10.2. SCREEN CAST

10.2.1. sebuah video tunjuk aktiviti dilakkukan PC (bercakap ,komen apa berlaku)

10.2.2. ciri-ciri screen cast

10.2.2.1. boleh record 15 minit

10.2.2.2. narrator boleh keluar suara ,perlu pro nak komputer audio recording

10.2.2.3. pro account ,editing tool

10.2.2.4. pro benar,singkir screen cast matic watermark,password

10.2.2.5. download (java apps )screen cast offline

10.2.3. CARA GUNA

10.2.3.1. WEBCAM ,LIVE STREAM,SHARE CONTENT ONLINE

10.2.3.2. BUAT TOTURIAL,PEMBENTANGAN SELESAI MASALAH KOMPUTER

10.2.3.3. TAMBAH VIDEO,SHARE IT,YOUTUBE,MP4,FLASH VIDEO

10.3. JING

10.3.1. diperkenal 2007

10.3.1.1. penyelaras Tech Smitch

10.3.2. tujuan

10.3.2.1. tangkap gambar

10.3.2.2. upload web

10.3.2.3. share

10.3.2.4. compatible with moontush with microsoft window

10.3.3. 6 januari 2007,pro jing berbayar

10.3.4. februari 2012 jing lesap

10.4. kelebihan casting tools

10.4.1. available window,mac apple

10.4.2. simple format keupayaan akses screencast laju

10.4.2.1. screen cast web

10.4.3. capture imej ,rekod video guna laptop

10.4.4. senang guna

10.4.5. tidak perlu internet

10.4.6. free download

10.4.7. crosshairs view

10.4.7.1. boleh fokus tempat ingin capture

10.5. keburukan

10.5.1. perlu akses screencast untuk buat

10.5.2. boleh tersekat

10.5.3. limited editting

10.5.4. out of date

10.6. kelebihan casting toos to ummah

10.6.1. perbincangan privasi

10.6.2. tambah baik kemudahan power point

10.6.3. maklumar sebar,pantas mudah

11. CONTENT CREATION TOOLS

11.1. kandungan alat penciptaan

11.1.1. sumbangan media utama,media digital,guna kontek tertentu

11.2. kandungan alat penciptaan

11.2.1. bisnes softwaare

11.2.1.1. proses perkataan

11.2.1.2. sebar risalah

11.2.1.3. pembentangan

11.2.1.4. ambil nota

11.2.1.5. pengueusan projek

11.2.1.6. perakauan

11.2.1.7. pengurusan dokumen

11.2.2. kebolehbacaan

11.2.2.1. contoh

11.2.2.1.1. aplikasi kandungan pembaca hemingway editor

11.2.2.2. gred aplikasi ini boleh serlah ayat rumit baca frasa, imbuhan

11.2.3. rumah,peribadi,pendidikan

11.2.3.1. kewangan peribadi

11.2.3.2. penyediaan cukai

11.2.3.3. penerbitan (untuk kegunaan peribadi)

11.2.3.4. edit imej

11.2.3.5. galeri seni/imej

11.2.3.6. reka bentuk rumah/landskap

11.2.3.7. pemetaan

11.2.4. multimedia

11.2.4.1. cara untuk kekal perhatian penonton dari awal guna visual

11.2.4.2. tidak perlu perisian sukar ,video ,editornakses laman web

11.3. contoh APPS kandungan alat penciptaan

11.3.1. heikudeck

11.4. kelebihan kandungan alat penciptaan

11.4.1. kemaskini laman web,blog,videografi

11.4.2. pemasaran dan penerbitan

11.4.3. ekspresi diri

11.4.4. pengedaran

11.4.5. penyelenggaraan akaun media sosial

12. SOCIAL NETWORKING TOOLS

12.1. sedia rangkaian analisis,

12.1.1. hubung kemudahan

12.1.1.1. untuk benar seseorang memahami komuniti struktur berikutan sepanjang masa

12.2. contoh

12.2.1. facebook

12.2.2. twitter

12.2.3. reading email

12.2.3.1. silent collect information from defined popultion

12.3. tempat kongsi maklumat

12.3.1. bergantung

12.3.1.1. public

12.3.1.1.1. contoh

12.3.1.2. privasi

12.3.1.2.1. contoh

12.4. DIIGO

12.4.1. benar pelajar (the instruktor) simpan,kongsi sumber

12.5. EVERNOTE

12.5.1. sedia peluang kerjasama satu kumpulan sumber

12.6. sejarah media sosial

12.6.1. 1978

12.6.1.1. first ddal-BBC diperkenal

12.6.2. 1995

12.6.2.1. persenol home page services

12.6.2.2. go public 1996 dibeli yahoo 1999,3.57 bilion

12.6.2.3. Geocities shuttered 2003

12.6.3. 1997

12.6.3.1. early social media services six degree.com diperkenal

12.6.3.2. heigh(pada ketinggian)the services claim in users

12.6.4. august,1999

12.6.4.1. blog in services blogger diperkenal

12.6.4.2. dibeli google 2003

12.6.5. march,2002

12.6.5.1. social media lawat friendster diperkenal

12.6.5.2. membership peak 2008

12.6.5.3. began steady ware

12.7. tokoh boleh jadi inspirasi

12.7.1. mark zukerberg,

12.7.2. Al Khawarizme

12.7.3. ibnu Musa

12.7.3.1. lahir, uzbakestan,780masihi ,194 hijrah

12.7.3.2. mati baghdad ,850 masihi 262 hijrah

12.7.3.3. penterjemah ,ahli geologo,astronomi,teori seni ,muzik

12.7.3.4. perkenal konsep trigonometrib,din ,kos ,tan

12.8. AL-JABAR

12.8.1. teori angka nal,magnitud

12.8.2. dimensi baru

12.9. ANGKA NOL

12.9.1. mudah hitung perpuluhan,rat usah ,malah jutaan

12.9.2. teori ilmu islam

12.9.2.1. ketinggian gunang

12.9.2.2. kedalamaan lembah

12.10. LOGARITME/LOGARITMA

12.10.1. susun kaedah matematik jelas,teratur

12.10.2. linear kuadratik

12.11. statistik

12.11.1. popular

12.11.1.1. facebook

12.11.1.1.1. 1871

12.11.1.2. whatapps

12.11.1.2.1. 1000

12.11.1.3. facebook massenger

12.11.1.3.1. 1000

12.11.1.4. QQ

12.11.1.4.1. 877

12.11.1.5. wechat

12.11.1.5.1. 846

12.11.1.6. instgram

12.11.1.6.1. 600

12.11.1.7. tumbler

12.11.1.7.1. 550

12.11.1.8. twitter

12.11.1.8.1. 317

12.11.1.9. snap chat

12.11.1.9.1. 300

12.11.1.10. line

12.11.1.10.1. 217

12.11.2. fast growing social network (malaysia)

12.11.2.1. instgram

12.11.2.1.1. 10%

12.11.2.2. wechat

12.11.2.2.1. 7%

12.11.2.3. whtapps

12.11.2.3.1. 25%

12.11.2.4. facebook

12.11.2.4.1. 40%

12.11.2.5. twitter

12.11.2.5.1. 11%

12.11.3. factor

12.11.3.1. fcebook

12.11.3.1.1. mark zukerberg

12.11.3.1.2. friend fans,wall new,feed ,fan pages,group,apps, phoros,video,gaming

12.11.3.1.3. play games via apps online

12.11.3.1.4. 140 langguage

12.11.3.1.5. edit post

12.11.3.1.6. post length(unlimited)

12.11.3.2. twitter

12.11.3.2.1. Jack Dorsey

12.11.3.2.2. twitter ,retweet ,massage,follow people,trending to pic,link photo,video

12.11.3.2.3. tidak play games

12.11.3.2.4. 29 langguage

12.11.3.2.5. no edit photo

12.11.3.2.6. 140 length

12.11.3.3. instagram

12.11.3.3.1. Kevin Systrom

12.11.3.3.2. manage edit filter send post in your feed friends link more social networking ,see map on poast

12.11.3.3.3. tidak play games

12.11.3.3.4. 36 langguage

12.11.3.3.5. edit post

12.11.3.3.6. 10MB(1 minit)

12.11.3.4. whatapps

12.11.3.4.1. Jan Kaum

12.11.3.4.2. chat personal,group,status,link post

12.11.3.4.3. tidak play games

12.11.3.4.4. less7 langguage

12.11.3.4.5. no edit post

12.11.3.4.6. 15MB(30SAAT)

12.12. CARA BUAT PAGE NETWORKING ON FACEBOOK

12.12.1. log in your facebook account

12.12.2. click on setting gear on the top right of your page

12.12.2.1. click advertising

12.12.2.1.1. look under step 1 build facebook page left center screen create page

12.12.3. click on get started

12.12.3.1. provide info fan pages

12.12.3.2. use admin panel,edit page build audience,seek help

12.12.4. upload a profile picture

12.12.5. complete sectiion

12.12.6. decide whereas to ads

12.13. kebaikan

12.13.1. peka /cakna perkembangan gllobal

12.13.2. tingkat mutu pendidikan

12.13.3. pindah maklumat secara langsung /tidak langsung

12.13.4. tingkat ekonomi negara

12.14. keburukan

12.14.1. maklumat palsu

12.14.2. keruntuhan moral dan akhlak

12.14.3. pengaruh yang negatif

12.14.4. leka dan alpa