Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Matematikk 1, 5-10 by Mind Map: Matematikk 1,
5-10
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Matematikk 1, 5-10

Algebra

Funksjonslære

Mønstre og generaliseringer

Likninger

Statistikk

Sannsynlighetsregning

Fagdidaktiske tema

IKT

GeoGebra

SMARTboard

meninger og myter i matematikk

SYN på matematikk

SYN på matematikkundervisning

Forståelse

Instrumentell, Regelhusking

Relasjonell, Regelforståelse

Geometri

Areal

Trekanter, Rettvinklet, 30-60-90, Likesida, Likebeint

Firkanter, Rombe, Kvadrat, Rektangel, Parallellogram, Drake, Trapes

Sirkel, Pi, 3.14, Forholdet mellom omkrets og diameter

Volum

Formlikhet

Forstørrelsesfaktor (k)

Transversalsetningen

Pytagorassetningen

Begrunnelser (bevis)

3-4-5, (Pytagoreiske tripler)

Isometrier (flyttinger/kongruensavbildninger))

Refleksjon

Rotasjon

Parallellforskyvning

Glidespeiling

- Høyst tre speilinger for å flytte en figur

Symmetrier, Rotasjon, Speiling (refleksjon), "Gangetabell" over symmetrier, En figur har enten n rotasjoner&speilinger (Dn) ELLER n rotasjoner (Cn)., Båndsymmetrier

Vinkler

Vinkelsummer

Toppvinkler

Tallregning

Brøk

Hva kan brøk være?

Sammenheng brøk - desimaltall, Periodisk, Ikke-periodiske desimaltall, Endelige desimaltall

Addisjon

Multiplikasjon

Divisjon, Snu brøk og gange-problemet, Fellesnevner, Målingsdivisjon (men også sær delingsdivisjon!)

Multiplikasjon

Lover/egenskaper, Distributiv, 9x5=5x5+4x5, Kommutativ, 5x3=3x5, Assosiativ, (2x3)x5=2x(3x5)

Modeller for multiplikasjon, Arealmodell, Rutenett/array, Skalering, Mengdeprodukt

Divisjon

Målingsdivisjon, 100 på skoletur, med busser med plass 25.

Delingsdivisjon, 100 på skoletur. Fire busser tilgjengelig.

Standardalgoritmen

Egne algoritmer/elevenes algoritmer, Nils Johan-divisjon