Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Matematikk 1, 5-10 by Mind Map: Matematikk 1, 5-10
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Matematikk 1, 5-10

Algebra

Funksjonslære

Mønstre og generaliseringer

Likninger

Statistikk

Sannsynlighetsregning

Fagdidaktiske tema

IKT

meninger og myter i matematikk

Forståelse

Geometri

Areal

Volum

Formlikhet

Pytagorassetningen

Isometrier (flyttinger/kongruensavbildninger))

Vinkler

Tallregning

Brøk

Multiplikasjon

Divisjon