Matematikk 1, 5-10

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Matematikk 1, 5-10 by Mind Map: Matematikk 1, 5-10

1. Fagdidaktiske tema

1.1. IKT

1.1.1. GeoGebra

1.1.2. SMARTboard

1.2. meninger og myter i matematikk

1.2.1. SYN på matematikk

1.2.2. SYN på matematikkundervisning

1.3. Forståelse

1.3.1. Instrumentell

1.3.1.1. Regelhusking

1.3.2. Relasjonell

1.3.2.1. Regelforståelse

2. Geometri

2.1. Areal

2.1.1. Trekanter

2.1.1.1. Rettvinklet

2.1.1.1.1. 30-60-90

2.1.1.2. Likesida

2.1.1.3. Likebeint

2.1.2. Firkanter

2.1.2.1. Rombe

2.1.2.2. Kvadrat

2.1.2.3. Rektangel

2.1.2.4. Parallellogram

2.1.2.5. Drake

2.1.2.6. Trapes

2.1.3. Sirkel

2.1.3.1. Pi

2.1.3.1.1. 3.14

2.1.3.1.2. Forholdet mellom omkrets og diameter

2.2. Volum

2.3. Formlikhet

2.3.1. Forstørrelsesfaktor (k)

2.3.2. Transversalsetningen

2.4. Pytagorassetningen

2.4.1. Begrunnelser (bevis)

2.4.2. 3-4-5

2.4.2.1. (Pytagoreiske tripler)

2.5. Isometrier (flyttinger/kongruensavbildninger))

2.5.1. Refleksjon

2.5.2. Rotasjon

2.5.3. Parallellforskyvning

2.5.4. Glidespeiling

2.5.5. - Høyst tre speilinger for å flytte en figur

2.5.6. Symmetrier

2.5.6.1. Rotasjon

2.5.6.2. Speiling (refleksjon)

2.5.6.3. "Gangetabell" over symmetrier

2.5.6.4. En figur har enten n rotasjoner&speilinger (Dn) ELLER n rotasjoner (Cn).

2.5.6.5. Båndsymmetrier

2.6. Vinkler

2.6.1. Vinkelsummer

2.6.2. Toppvinkler

3. Tallregning

3.1. Brøk

3.1.1. Hva kan brøk være?

3.1.2. Sammenheng brøk - desimaltall

3.1.2.1. Periodisk

3.1.2.2. Ikke-periodiske desimaltall

3.1.2.3. Endelige desimaltall

3.1.3. Addisjon

3.1.4. Multiplikasjon

3.1.5. Divisjon

3.1.5.1. Snu brøk og gange-problemet

3.1.5.2. Fellesnevner

3.1.5.3. Målingsdivisjon (men også sær delingsdivisjon!)

3.2. Multiplikasjon

3.2.1. Lover/egenskaper

3.2.1.1. Distributiv

3.2.1.1.1. 9x5=5x5+4x5

3.2.1.2. Kommutativ

3.2.1.2.1. 5x3=3x5

3.2.1.3. Assosiativ

3.2.1.3.1. (2x3)x5=2x(3x5)

3.2.2. Modeller for multiplikasjon

3.2.2.1. Arealmodell

3.2.2.2. Rutenett/array

3.2.2.3. Skalering

3.2.2.4. Mengdeprodukt

3.3. Divisjon

3.3.1. Målingsdivisjon

3.3.1.1. 100 på skoletur, med busser med plass 25.

3.3.2. Delingsdivisjon

3.3.2.1. 100 på skoletur. Fire busser tilgjengelig.

3.3.3. Standardalgoritmen

3.3.4. Egne algoritmer/elevenes algoritmer

3.3.4.1. Nils Johan-divisjon

4. Algebra

4.1. Funksjonslære

4.2. Mønstre og generaliseringer

4.3. Likninger

5. Statistikk

6. Sannsynlighetsregning