Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Matematikk 1, 5-10 by Mind Map: Matematikk 1,
5-10
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Matematikk 1, 5-10

Algebra

Funksjonslære

Mønstre og generaliseringer

Likninger

Statistikk

Sannsynlighetsregning

Fagdidaktiske tema

IKT

GeoGebra

SMARTboard

meninger og myter i matematikk

SYN på matematikk

SYN på matematikkundervisning

Forståelse

Instrumentell, Regelhusking

Relasjonell, Regelforståelse

Geometri

Areal

Trekanter, Rettvinklet, 30-60-90, Likesida, Likebeint

Firkanter, Rombe, Kvadrat, Rektangel, Parallellogram, Drake, Trapes

Sirkel, Pi, 3.14, Forholdet mellom omkrets og diameter

Volum

Formlikhet

Forstørrelsesfaktor (k)

Transversalsetningen

Pytagorassetningen

Begrunnelser (bevis)

3-4-5, (Pytagoreiske tripler)

Isometrier (flyttinger/kongruensavbildninger))

Refleksjon

Rotasjon

Parallellforskyvning

Glidespeiling

- Høyst tre speilinger for å flytte en figur

Symmetrier, Rotasjon, Speiling (refleksjon), "Gangetabell" over symmetrier, En figur har enten n rotasjoner&speilinger (Dn) ELLER n rotasjoner (Cn)., Båndsymmetrier

Vinkler

Vinkelsummer

Toppvinkler

Tallregning

Brøk

Hva kan brøk være?

Sammenheng brøk - desimaltall, Periodisk, Ikke-periodiske desimaltall, Endelige desimaltall

Addisjon

Multiplikasjon

Divisjon, Snu brøk og gange-problemet, Fellesnevner, Målingsdivisjon (men også sær delingsdivisjon!)

Multiplikasjon

Lover/egenskaper, Distributiv, 9x5=5x5+4x5, Kommutativ, 5x3=3x5, Assosiativ, (2x3)x5=2x(3x5)

Modeller for multiplikasjon, Arealmodell, Rutenett/array, Skalering, Mengdeprodukt

Divisjon

Målingsdivisjon, 100 på skoletur, med busser med plass 25.

Delingsdivisjon, 100 på skoletur. Fire busser tilgjengelig.

Standardalgoritmen

Egne algoritmer/elevenes algoritmer, Nils Johan-divisjon