MİTOZ BÖLÜNME

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
MİTOZ BÖLÜNME by Mind Map: MİTOZ BÖLÜNME

1. Mitoz Bölünme www.fenokulu.net

2. 4)TELOFAZ EVRESİ

2.1. Bölünmenin son evresi olan Telofazda, Profaz evresinde kaybolan çekirdek zarı, çekirdekçik ve organeller yeniden iki taraf için de oluşmaya başlar. Kutuplara çekilen kromatitler oluşan çekirdek zarlarının içerisine girerek DNA’yı tamamlar. Son olarak içerisinde iki hücrenin de materyallerini barındıran bu tek hücre Metafaz evresinde boğumlanan bölgeden tamamen ayrılarak iki ayrı hücre halini alır.

3. 2)METAFAZ EVRESİ

3.1. Eşlenmiş kromotitler hücrenin tam ortasında bir halka oluştururlar ya da istisnai olarak hücrenin ortasına dağınık bir şekilde dizilirler. Bundan sonraki süreçte sentrozomlar iğ ipliklerini kromozomlara doğru yöneltir. Yeni hücrenin oluşumu yavaşça belirginleşmeye başlar ve hücre ekvatoral bölgesinden yavaşça boğumlanır. Bu evre kromozomların en net şekilde görüldüğü safhadır.

4. 1)PROFAZ EVRESİ

4.1. İnterfaz evresinde eşlenmiş olan kromatinler bu evrede kısalıp ardından da kalınlaşarak yeni hücre için gerekli olan kromozomlara dönüşürler. Çekirdek zarı, çekirdekçik ve organeller yavaşça dağılarak tamamen kaybolurlar ve kromozomların rahatça hareket etmelerine olanak tanırlar. Profazın bitmesine yakın tüm kromozomlar hücrenin orta (ekvatoral) bölgesinde sıralanır ve Profaz evresi sona erer.

5. 3)ANAFAZ EVRESİ

5.1. Bu evrede artık ortak olan organeller iki hücre için de ortak olarak bölünmeye başlar. İlk olarak aynı anda ikiye ayrılan sentromerlerin eşlenmiş kromatitleri birbirinden ayrılır bunun ile birlikte eşlenmiş kromatitler, sentromerleri ve iğ iplikleri ile birlikte eşit oranda ikiye ayrılarak sağ ve sol kutuplara doğru çekilmeye başlarlar. Kromatitlerin kutuplara ulaşmaları ile anafaz evresi sonlanır.