METODY NAUCZANIA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
METODY NAUCZANIA by Mind Map: METODY NAUCZANIA

1. Prowadzenie wykładu

1.1. Przygotowanie materiału nauczania

1.1.1. zaprowadzenie logicznego porządku w treści

1.1.2. ustalenie celów minimalnych

1.1.3. zaplanowanie treści wypoczynkowych i ich miejsca w strukturze wykładu

1.1.4. atrakcyjne ujęcie treści

1.1.5. problemowy tok wykładu

1.1.6. wybór i doskonalenie układu treści (układ liniowy, koncentryczny i spiralny)

1.2. Praca z uczniami

1.2.1. zaangażowanie uczuciowe nauczyciela

1.2.2. środki wzrokowo – słuchowe

1.2.3. urozmaicenie roli uczniów

1.2.4. notowanie wykładu

2. Pogadanka

2.1. Przygotowanie materiału nauczania

2.1.1. cel pogadanki

2.1.2. analiza merytoryczno – logiczna wiedzy

2.1.3. rozkład elementów pomiędzy pytania

2.2. Praca z uczniami

2.2.1. połączenie tematu lekcji z doświadczeniami uczniów

2.2.2. dopasowanie pytań i odpowiedzi

2.2.3. zebranie i wykorzystanie wiadomości

2.2.4. zebranie i wykorzystanie wiadomości zgromadzonych podczas pogadanki

3. Kierowanie dyskusją

3.1. Przygotowanie materiału nauczania

3.1.1. ustalenie celu dyskusji

3.1.2. wybór tematu i ustalenie jej rezultatów

3.1.3. przewidywanie stanowisk dyskusji

3.1.4. opracowanie scenariusza dyskusji

3.1.5. umiejscowienie materiału dyskusji w obrębie większej całości

3.2. Praca z uczniami

3.2.1. wprowadzenie do dyskusji

3.2.2. ustalenie jej przedmiotu

3.2.3. wzbudzenie dyskusji

3.2.4. kontrolowanie wychowawczych konsekwencji

3.2.4.1. New node

3.2.5. nadzór nad stroną formalną dyskusji

3.2.6. zebranie rezultatów dyskusji