CÜMLE TÜRLERİ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CÜMLE TÜRLERİ by Mind Map: CÜMLE TÜRLERİ

1. FİİL (EYLEM) CÜMLESİ

2. YÜKLEMİNİN TÜRÜNE GÖRE CÜMLELER

3. YÜKLEMİNİN YERİNE GÖRE CÜMLELER

3.1. KURALLI CÜMLE

3.2. EKSİLTİLİ CÜMLE

4. ANLAMLARINA GÖRE CÜMLELER

4.1. Olumlu Cümle

4.2. DEVRİK CÜMLE

4.3. Olumsuz Cümle

4.4. Soru Cümlesi

5. İSİM (AD) CÜMLESİ

6. YAPILARINA GÖRE CÜMLELER

6.1. BASİT CÜMLE

6.2. BİRLEŞİK CÜMLE

6.2.1. İç İçe Birleşik Cümle (Cümle İçinde Cümle)

6.2.2. Girişik Birleşik Cümle (Fiilimsi Bulunan Cümle)

6.2.3. Ki’li Birleşik Cümle (İlgi Cümlesi)

6.2.4. Şartlı Birleşik Cümle

6.3. SIRALI CÜMLE (BİRDEN FAZLA YÜKLEMİ OLAN CÜMLE)

6.3.1. Bağımlı Sıralı Cümle

6.3.2. Bağımsız Sıralı Cümle

6.4. BAĞLI CÜMLE (BAĞLACI OLAN CÜMLE)

7. Ünlem Cümlesi