Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з особливими потребами в загальноосвітньому закла...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з особливими потребами в загальноосвітньому закладі з інклюзивною формою навчання by Mind Map: Напрями  міждисциплінарного  супроводу дітей з  особливими потребами в  загальноосвітньому  закладі з інклюзивною  формою навчання

1. Створення групи групи мультидисциплінарної психолого-медико-педагогічного супроводу дитини з особливими потребами

2. Згідно Концепції розвитку інклюзивної освіти міждисциплінарність простежується в реалізації моделі інклюзивної освіти через призму :

2.1. организації навчально-виховного процесу, який задовольняє освітні потреби всіх дітей

2.2. в створення позитивного клімату в школі та за її порогом

2.3. розробка системи надання освітніх послуг та фахових для дітей з ООП

3. налагодження взаємодії з зовнішніми організаціями та фахівцями для дотримання принципу наступності

4. реалізація моделі інклюзивної освіти та ії складових

5. Модернізація професійної педагогічної підготовки майбутніх вчителів початкових класів до інклюзивної діяльності відповідно до освітньо-проф. програми підготовки