Get Started. It's Free
or sign up with your email address
DJUR by Mind Map: DJUR

1. ANPASSNING

1.1. Härma

1.1.1. Se ut som ett annat djur

1.2. Utvecklas

1.2.1. Djuren utvecklas egen skapar för att överleva

1.3. Byta färg

1.3.1. Beror på naturen

1.4. Kamuflaga

1.4.1. Gömmer sig i färger med samma färg

1.5. Använda starka färger

1.5.1. Signalera att dom är giftiga eller locka

2. SLÄKTTRÄD

2.1. Ryggradslösa djur

2.1.1. Har ingen ryggrad 95% av djuren är det

2.2. Ryggradsdjur

2.2.1. Djur med en ryggrad

2.3. Växelvarma

2.3.1. Ändrar temperatur beror på naturen

3. SKILLNAD MELLAN VÄXTER OCH DJUR

3.1. Byte

3.1.1. Ett djur som ett annat djur äter

3.2. Rovdjur

3.2.1. Äter kött

3.3. Tentaklar

3.3.1. Har några fiskar för simma

3.4. Likheter djur och växter

3.4.1. Båda behöver syre, vatten, och natur

3.5. Skillnad djur och växter

3.5.1. Djur behöver hitta sin mat växter gör sin mat