Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Djur by Mind Map: Djur

1. Anpassning

1.1. Utvecklas

1.1.1. bli större/starkare/bättre

1.2. Byta färg

1.2.1. när djur gömmer sig

1.3. kamouflage

1.3.1. skydda sig mot faror

1.4. härma

1.4.1. lära sig livet genom att härma dom vuxna/att dom härmar naturen.

1.5. använda starka färger

1.5.1. för att signalera att man är giftig/lockar till sig

2. Släktträd

2.1. ryggradslösa djur

2.1.1. djur som inte har en ryggrad.

2.2. ryggrad djur

2.2.1. djur som har en ryggrad.

2.3. växelvarma

2.3.1. dom anpassar sig till klimatet.

3. skillnader mellan djur och växter

3.1. byte

3.1.1. något rovdjur ser som dom vill äta

3.2. rovdjur

3.2.1. djur som äter andra djur och inte växter

3.3. tentakler

3.3.1. något som bläckfiskar har för att skydda sig mot faror eller leta efter mat

3.4. likheter djur och växter

3.4.1. både djur och växter kan vara håriga, båda anpassar sig till klimatet där dom är, växter kan behöva saker från djur och djur kan behöva saker från växter.

3.5. skillnad djur och växter

3.5.1. djur rör sig, växter lever till vintern sen dör dom och föds under bara ett år, växter har ingen mun så dom över lever på solljus och vatten, växter andas in koldioxid medans djur andas in syre.