Get Started. It's Free
or sign up with your email address
DJUR by Mind Map: DJUR

1. ANPASSNING

1.1. Utvecklas - Bli bättre på något

1.2. Byta färg - Sitter den på en grå sten kan den färgas till grå för att inte synas så bra

1.3. Kamouflage - Flyta in i färgerna i miljön.

1.4. Härma - Se likadan ut som någon annan, kanske för att kanske se giftig ut.

1.5. Använda starka färger - signalera att dem är giftiga eller locka.

2. SLÄKTTRÄD

2.1. Ryggradslösa djur - Det är djur som inte har någon ryggrad. De kan ha någon form av skal inuti eller utanpå kroppen te.x insekter, kräftdjur.

2.2. Ryggradsdjur - Det är de djur som har ryggrader te.x fiskar, grodor.

2.3. Växelvarma - De växelvarma djurens temperatur följer omgivningens temperatur.

3. SKILLNAD MELLAN VÄXTER OCH DJUR

3.1. Byte - Ett djur som blir föda åt ett annat djur

3.2. Rovdjur - Djur som äter andra djur.

3.3. Tentakler - Känselspröt som djuret kan röra på.

3.4. Likheter djur och växter - Både djur och växter behöver energi för att överleva

3.5. Skillnad djur och växter - Växter kan skapa sin egen mat men det kan inte djur.