Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Djur by Mind Map: Djur

1. Skillnaden mellan växter och djur.

1.1. byte

1.1.1. Ett djur som blir mat till andra djur i naturen.

1.2. Rovdjur

1.2.1. Är de djur som äter de andra djuren i naturen.

1.3. Tentackler

1.3.1. Känselspröt som djuren kan röra på.

1.4. Likheter djur och växter.

1.4.1. De likheter är att de båda behöver vatten. Och båda har som små celler, men det finns stora skillnader mellan djurceller och växtceller. Växtceller har en cellvägg som ger stöd åt växten. I cellen finns som ett litet litet rum där växten samlar vatten. När det inte finns vatten i rummet krymper det lilla rummet och växten dör.

2. Anpassning

2.1. Utveklas

2.1.1. Djuren har utvecklat egenskaper som hjälper dem att överleva.

2.2. Byta färg

2.2.1. Djuren anpassar sig efter naturen, dom byter färg på pälsen efter årstider och natur.

2.3. Kammoufage

2.3.1. Betyder att djuren byter färg efter naturen

2.4. Härma

2.4.1. Betyder att djuren försöker härma naturen och överleva, vissa djur härmar dom djuren som ser farliga ut tex. blomflugan som härmar getingen för att inte bli uppäten.

2.5. Använd starka färger

2.5.1. Många djur använder starka färger för att signalera att dom är giftiga.

3. Släktträd

3.1. Ryggrads djur

3.1.1. Ryggrads djur är de djur som har ryggrad tex. fåglar, grodor , ormar

3.2. Ryggradslösa djur

3.2.1. Ryggradslösa djur har ingen ryggrad dom har skal ovanför själva kroppen typ som snäckor

3.3. Växelvarma

3.3.1. Djur som kan ändra temperatur beroende på väder.