COMUNICACIÓ NO VERBAL

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
COMUNICACIÓ NO VERBAL by Mind Map: COMUNICACIÓ NO VERBAL

1. PROXÈMICA

1.1. L'ESPAI PERSONAL

1.2. ADOPTAR UN LLOC DURANT UNA INTERACCIÓ

2. EXPRESSIÓ PARAVERBAL

2.1. EL TO

2.2. VOLUM

2.3. RITME

2.4. VELOCITAT

2.5. ACCENTUACIÓ

2.6. DICCIÓ

3. EXPRESSIÓ CORPORAL

3.1. AFINANT LA PERCEPCIÓ

3.1.1. APRENDRE A INTERPRETAR

3.1.2. DESENVOLUPAR HABILITATS

3.2. EL RISC

3.2.1. ERRORS

3.2.2. PERILLS

3.3. AMB QUINA CARA EM MIRES?

3.3.1. INCLINACIÓ DEL CAP A UN COSTAT

3.3.2. MOVIMENTS SUBTIUS AFIRMATIUS

3.3.3. MOVIMENTS SUBTIUS NEGATIUS

3.3.4. ABAIXAR EL CAP

3.3.5. ACARICIAR-SE LA BARBETA

3.3.6. AGUANTAR-SE LA CARA

3.3.7. RECOLZAR LA GALTA / BARBETA SOBRE LA MÀ TANCADA

3.4. QUE S'AMAGA DARRERA UNA MIRADA...

3.4.1. DESVIACIONS DEL CONTACTE VISUAL

3.4.2. PASTANYEIG ANORMAL

3.4.3. VARIACIONS DEL CONTACTE OCULAR

3.4.4. DILATACIÓ DE LES PUPIL·LES

3.5. ON MIRAR???

3.5.1. MIRADA SOCIAL

3.5.2. MIRADA DE PODER

3.5.3. MIRADA DE CONTACTE

3.6. DÓNA'M UN SOMRIURE

3.7. LLEGIR LES MANS

3.7.1. COM ES MOSTREN

3.7.2. ENCAIXADA DE MANS

3.8. BRAÇOS

3.8.1. MANERA DE CREUAR-LOS

3.8.2. ALTRES POSICIONS

3.9. QUE DIUEN LES CAMES

3.9.1. POSTURES DELS PEUS

3.9.2. DRETS O ASSENTATS

3.9.3. ASSENTATS

3.10. EM MANTEIXEN?

3.10.1. TAPAR-SE LA BOCA

3.10.2. TOCAR-SE EL NAS

3.10.3. FREGAR-SE L'ULL

3.10.4. TOCAR-SE L'ORELLA