Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

FILM DYDAKTYCZNY W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH by Mind Map: FILM DYDAKTYCZNY W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

FILM DYDAKTYCZNY W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH

Praca

Wstęp

Rozdział 1 PODSTAWOWE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU KSZTAŁCENIA MULTIMEDIALNEGO. ANALIZA LITERATURY

Istota kształcenia multimedialnego.

Środki dydaktyczne w kształceniu multimedialnym

Psychologiczne podstawy nauczania i uczenia się a kształcenie multimedialne

Rozdział 2 - FILM DYDAKTYCZNY W PROCESIE KSZTAŁCENIA

Rodzaje filmów. Pojęcie i funkcje filmu dydaktycznego.

Środki wyrazu w filmie dydaktycznym

Sposoby wykorzystania filmu w procesie kształcenia.

Rozdział 3 - METODOLOGICZNE PODSTAWY BADAŃ

Cele i przedmiot badań

Problemy badawcze

Metody, techniki i narzędzia badawcze

Charakterystyka badanych i przebieg badań

Rozdział 4 – NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO Z WYKORZYSTANIEM FILMU DYDAKTYCZNEGO. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

Charakterystyka ilościowa i jakościowa dostępnych filmów dydaktycznych

Poziom przyswojenia wiedzy a wykorzystanie filmu w nauczaniu języka angielskiego.

Wzbudzanie zainteresowania nauką języka angielskiego.

Miejsce filmu dydaktycznego w programach nauczania.

Rozdział 5 FILM DYDAKTYCZNY W NAUCZANIU JĘZYKA OBCEGO. PROPOZYCJA ROZWIĄZANIA MODELOWEGO

Przydatność modelowania procesów dydaktycznych

Modelowe zastosowanie filmu dydaktycznego w nauczaniu języka obcego.

Zakończenie

Bibliografia

Załączniki