Тема Види складних речень. Інтонування різних видів складних речень

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Тема Види складних речень. Інтонування різних видів складних речень by Mind Map: Тема Види складних речень. Інтонування різних видів складних речень

1. Як найшвидше із записаного на дошці тексту виписати: 1-ша група - складносурядні речення, 2-га - складнопідрядні

2. Організаційний момент

3. Активізація навчальної діяльності

3.1. Експрес-опитування з теми "Просте речення"

3.1.1. інтерактивна вправа "Мозковий штурм"

3.2. Блій-турнір "Розпізнання підметів і присудків

3.3. Самостійна робота

3.3.1. Виконання різнорівневих вправ

4. 9 клас

5. сервіси

5.1. mindmeister

6. Мета:закріпити теоретичні знання про різновиди складних речень; сприяти формуванню вмінь конструювати та моделювати речення, замінювати одні конструкції іншими і виявляти зміни в чинтаксичних та смислових відношеннях між частинами; встановлювати зв'язки між мовними явищами на основі зісьавлення: розвивати культуру усного мовлення, спонукати учнів до ввиконання творчих завдань; стимулювати до вибору мовних явищ; виховувати інтерес до рідної мови

7. Мотивація навчальної діяльності

8. Дидактичне забезпечення: роздатковий матеріал, опорні таблиці, підручник " Українська мова" 9 клас О.Глазова Вид-во "Ранок" 2017.

9. Оголошення теми і мети уроку

10. Підбиття підсумків

11. Сприйняття навчального матеріалу

11.1. Пояснення матеріалу вчителем

11.2. Робота з рідручником

11.3. Метод "Мозаїка"

11.3.1. Робота відбувається в групах. кожній групі пропонуються картки з кількома визначеннями означеної дефініції. Після 5-ти хвилин обговорення спікери презентують визначення, сформульовані в групах

11.4. Метод "Круглий стіл"

11.4.1. колективне визначення поняття "складного речення". Учням пропонують протягом 5-ти хвилин адаптувати подані групові визначення

12. Оцінювання

13. Осмислення нових знань

13.1. Творче конструювання

13.1.1. доповнити речення

13.2. Інтерактивна вправа "Два - чотири - всі разом"

13.2.1. Пропонується учням з даного тексту виписати складносурядні і складнопідряні речення. Учні працюють у парах. Потім об'єднуються в четвірки.

14. Підбиття підсумків

15. Узагальнення вивченого

15.1. "Хто швидше?"

15.2. Творче конструювання

15.2.1. До поданих схем скласти речення

16. Інструктаж щодо виконання домашнього завдання

16.1. Високий рівень: написати твір- мініатюру " Благодійність-найбільший вияв гуманності"

16.1.1. В творі використати складносурядні речення

16.2. Достатній рівень : виписати з художніх текстів складні речення

16.2.1. скласти до них схеми

16.3. Середній та початковий Виконати вправу з підручника