Who is a Game Producer?

A brief overview of the game producer role

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Who is a Game Producer? by Mind Map: Who is a Game Producer?

1. SUPPORT

1.1. Zapewnia narzędzia niezbędne do pracy nad grą

1.2. Biega i "załatwia" rzeczy

1.3. Stanowisko pracy

1.4. Rozwiązywanie problemów

2. ORGANIZATION

2.1. Organizacja wymiany wiedzy

2.1.1. Pisanie po szybach

2.2. Organizacja (i czasami) prowadzenie spotkań

2.3. Tworzenie struktury organizacyjnej

2.4. Organizacja. zleconych zadań

3. MARKETING

3.1. Pomoc w pracy z kanałami dystrybucyjnymi

3.2. Ko-operacja z działem Marketingu

3.2.1. Synchronizacja w kwestii eventów

3.2.2. Planowanie DEM na eventy

3.2.3. Pomoc w dostarczaniu contentu

3.3. Promuje firmę

3.3.1. Prowadzi prezentacje

4. BUSINESS

4.1. Zarządza budżetem

4.2. Szuka źródeł finansowania

4.2.1. Rozmawia z inwestorami

4.2.2. Załatwia hajs

5. PRODUCT

5.1. Definiuje komu chcemy sprzedać grę

5.2. Ściga osoby, które nie realizują gry zgodnie z wizją

5.3. Przegląda grę i daje feedback

5.4. Dba o to aby były nadane odpowiednie priorytety

5.5. Badanie rynku

5.6. Badanie jakości gry

6. COMMUNICATION

6.1. Organizacja spotkań

6.2. Koordynacja pracy między zespołami

6.3. Łączy górę (zarząd, wydawca) z dołem (development)

7. PROJECT MANAGEMENT

7.1. Zbieranie danych na temat postępów pracy

7.2. Pilnowanie terminów

7.3. Definiowanie ścieżki krytyczne

7.4. Planowanie etapów produkcji

7.4.1. Alokowanie zasobów

7.4.2. Ustalanie deadline'ów

7.5. Kontrola zakresu gry

7.6. Kontrola procesów

8. TEAM / PEOPLE MANAGEMENT

8.1. Wyganianie ludzi w nocy

8.2. Dbanie o ludzi i motywowanie ich

8.2.1. Badanie nastrojów w zespole

8.2.2. Granie w Fifę (integracja)

8.3. Rozwiązywanie konfliktów

8.4. Robienie kawy ;)

8.5. Współpraca z HR