SER HUMANO E MEDIO NATURAL 6ºB

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
SER HUMANO E MEDIO NATURAL 6ºB by Mind Map: SER HUMANO E MEDIO NATURAL 6ºB

1. As fábricas

2. As estradas

3. Máquinas

4. As presas

5. Fumes nocivos

6. As petroleiras

7. Deforestación

8. Lumes provocados

9. Caza e pesca furtiva

10. O lixo

11. Prehistoria

11.1. Lume

11.2. Utilización dos metais

11.3. caza

11.4. gandería

12. Idade antiga

12.1. Construccións

12.2. Urbanización

12.3. Guerras

12.4. Aumento da poboacion

13. Idade Moderna

13.1. Talar bosques

13.2. Descubrimento de novas terras

13.3. Conflitos humanos

13.4. Mellora na calidade de vida

13.5. Novas tecnoloxías

13.6. Máquinas

13.7. Fontes de enerxía

13.8. Minería

14. Idade Contemporánea

14.1. Coches

14.2. Sigue mellorando a tecnoloxía

14.3. Melloras na calidade de vida

14.4. Alteracións

14.5. Destrucción da capa de ozono

14.6. Contaminación

14.7. Os polos

14.8. Efecto invernadeiro

14.9. Cambio climático

14.10. Sequía

14.11. Gases nocivos

14.12. SMOG