cách đọc sách hiệu quả

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
cách đọc sách hiệu quả by Mind Map: cách đọc sách hiệu quả

1. nguyên nhan

1.1. văn hóa việt nam

1.2. sách báo ít thu hút

1.2.1. sách tốn diện tích

1.2.2. sách mau hư hỏng cần bảo quản

1.2.3. sách k cơ động

2. cách chọn sách

2.1. mục đich đọc sách

2.1.1. sách giải trí

2.1.2. kiếm thông tin

2.1.3. học tập

2.2. đọc sách về vấn đề j

2.2.1. nội dung

2.2.1.1. hưởng mở hướng suy nghĩ

2.2.1.2. trọng tâm sách

2.2.2. các vấn đề liên quan

2.3. nguồn thông tin cần lấy ở đâu

2.3.1. tác giả

2.3.2. người dịch

2.3.3. nhà xuất bản

2.4. cách chọn sách nhanh

2.4.1. tự tìm ahihi

3. thực trạng

3.1. sách báo không phổ biến

3.2. sách báo tốn nhiều hơn lướt web

3.3. truyện nhảm nhí, báo lá cải tràn lan

3.4. nguồn cung sách k nhiều

4. hậu quả

4.1. lạc hậu

4.2. thiếu kiến thức

4.3. giải trí bằng cách k hợp pháp :v

4.4. khả năng đọc + diễn tả k cao

5. phương pháp đọc sách

5.1. cách đọc sách

5.1.1. đọc lời mở đâu (tóm tắt)

5.1.2. đọc sơ qua

5.1.3. đọc keyword

5.1.4. đọc kỹ nắm nội dung từng phần

5.1.5. nhìn tranh ảnh lấy thông tin từ đó

5.1.6. đọc ghi chú

5.1.7. tra nghĩa từ mình k biết hoặc câu nói - trích dẫn lạ

5.2. tìm kiếm thông tin

5.2.1. hãy chắc là mình chọn đúng sách =]]

5.2.1.1. kiếm theo nội dung của từng phần

5.2.1.1.1. rồi từng đoạn

5.2.1.1.2. tranh ảnh

5.2.1.1.3. chú thích

5.2.2. đừng quên tóm tắt và mục lục

5.3. chọn lọc thông tin từ sách

5.3.1. đíu share ahihi

5.4. cách sự dụng thông tin và mở rộng thông tin từ sách

5.4.1. cũng hem share

6. gây hứng thú

6.1. ưu điểm

6.2. hưởng ứng phong trào

6.3. lợi ích đọc sách có thể mang lại

6.4. những thứ mất đi k k đọc sách

7. tất nhiên đừng quên nên đọc sách khi nào và ở đâu ahihi

7.1. khi nào

7.1.1. cái này cũng hăm share

7.2. ở đâu

7.2.1. sure luôn đéo share