Дълготрайни активи

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Дълготрайни активи by Mind Map: Дълготрайни активи

1. Изхабяване на ДА

2. отчетна стойност, определя се от:

3. цена на придобиване себестойност справедлива цена преоценъчна стойност

4. балансова стойност

5. възстановяема стойност

6. лихвена стойност

7. Изхабяване на ДА

8. физическо изхабяване

9. фактори оказващи влияние на физическото изхабяване

10. фактори произтичащи от начина на създаване на ДА условията в които се осъществява работата на ДА ритмичност и качество на изпълняемите дейности по поддръжка на ДА фактори свързани с начина на стопанисване

11. видове физическо изхабяване

12. отстранимо неотстранимо

13. Икономическо изхабяване

14. влошаване на значенията на някои икономически характеристики сравняват се значенията на изброените технологични показатели коефициент за икономическо износване основен фактор който оказва влияние върху ИИ е научно-технологичния процес и темповете с които се внедряват неговите постижения в практиката видове ИИ