Dritarja e Excel-it

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Dritarja e Excel-it by Mind Map: Dritarja e Excel-it

1. Shiriti i veglave për qasje të shpejtë

2. Butonat e sistemit operativ Windows 7

3. Fletët punuese

4. Shiriti i statusit

5. Zoom

6. Shiriti i titullit

7. Shiriti i menysë- Ribbon

8. Shigjetat për kontrollim të fletëve punuese

9. Butonat për kontollim të pamjes së dokumentit

10. Shiritat rrëshqitës