Dritarja e Excel-it

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Dritarja e Excel-it by Mind Map: Dritarja e Excel-it

1. Shiriti i titullit

2. Shiriti i menysë- Ribbon

3. Shiriti i veglave për qasje të shpejtë

4. Butonat e sistemit operativ Windows 7

5. Fletët punuese

6. Shigjetat për kontrollim të fletëve punuese

7. Shiriti i statusit

8. Butonat për kontollim të pamjes së dokumentit

9. Zoom

10. Shiritat rrëshqitës