Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

HEAD SUHTED 2 by Mind Map: HEAD
SUHTED 2
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

HEAD SUHTED 2

Kehahoiak

avatud

rühikas

kontaktialdis

turvalisust sisendav

Hääletoon

sõbralik

rahulik

ilma irooniata

toetav

Kõnetusfraasid

sõbralikud

humoorikad

ei sildista

Kasutatav sõnavara

tunnustav

innustav

asjakohane

varieeruv

Küsimuste esitamine

küsimuste laad

asjakohased

olukorraga ja ajaga sobivad

vastama julgustavad

vastaja toimetulekusse uskuvad

vastuse mudelit pakkuvad

vastusele esitatud ootusi selgitavad

vastaja silmas pidamine

pingutust nõudvad küsimused

mõtete kogumise võimaldamine

vastaja ergutamisega

hakkama saamise rõhutamine

abistavad viited

tuge otsima õhutamine

toe pakkumine

Küsimustele vastamine

kohene ja otsene vastus

vastuse edasilükkamine põhjendusega

heatahtlik vastus

vastusega rahulolu kontrollimine

vastamisse kaasav vastus

kaaslaste kaasamine vastust otsima

juhatamine vastust leidma

võtmesõnade pakkumine vastuse iseseisvaks leidmiseks

küsimuse asjakohasuse tunnustamine

vormilisele unikaalsusele viitamine

teemakohasuse esiletoomine

originaalse aspekti esiletoomine

vastamisest keeldumine

põhjendusega

küsijat halvustamata

Küsimuste kuulamine

tähelepanelikkus

silmside küsijaga

küsimuse ülekordamine

küsimisjulguse tunnustamine

Ruumis paiknemine/liikumine

puuduvad nn keelatud piirkonnad

klassiruum tervikuna on õppekeskkond

igaühe privaatsuse tegamiseks on kokkulepped

partnerlustrajektoorid

koos ja eraldi liikumine ei võta kaua aega

järgitakse üksteise toetamise ja koostöö kokkuleppeid (vahendid, rühmana paiknemine jm)

liigutakse suunaja ja toetajana

mõtestatud ja loomulik

tööks vajalike vahendite toomine pikema rituaalita

kohal püsimine ja liikumine on teemakohane

sujuv, äkiliste liigutusteta

rahulik ja kärata

silmside võimalikkus

Kontakti loomine/hoidmine

märkamisest märku andmine

kõnetamine

naeratus

silmside

naljatus

kokkukuulumist märkiv žest

Turvalisus

töörahu võimaldav mürafoon

murede ja rõõmude jagamine

tähtpäevade pühitsemine

perede eripära arvestamine

kokkulepped

ühine keel

kulutusi kõigi võimalusi arvestades

rituaalid

eneseusu kujundamine

julgus olla ise

sallivus

igaühel on oluline olemise kogemusi