HEAD SUHTED 2

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
HEAD SUHTED 2 by Mind Map: HEAD SUHTED 2

1. Kehahoiak

1.1. avatud

1.2. rühikas

1.3. kontaktialdis

1.4. turvalisust sisendav

2. Hääletoon

2.1. sõbralik

2.2. rahulik

2.3. ilma irooniata

2.4. toetav

3. Kõnetusfraasid

3.1. sõbralikud

3.2. humoorikad

3.3. ei sildista

4. Kasutatav sõnavara

4.1. tunnustav

4.2. innustav

4.3. asjakohane

4.4. varieeruv

5. Küsimuste esitamine

5.1. küsimuste laad

5.1.1. asjakohased

5.1.2. olukorraga ja ajaga sobivad

5.1.3. vastama julgustavad

5.1.4. vastaja toimetulekusse uskuvad

5.1.5. vastuse mudelit pakkuvad

5.1.6. vastusele esitatud ootusi selgitavad

5.2. vastaja silmas pidamine

5.2.1. pingutust nõudvad küsimused

5.2.2. mõtete kogumise võimaldamine

5.3. vastaja ergutamisega

5.3.1. hakkama saamise rõhutamine

5.3.2. abistavad viited

5.3.3. tuge otsima õhutamine

5.3.4. toe pakkumine

6. Küsimustele vastamine

6.1. kohene ja otsene vastus

6.2. vastuse edasilükkamine põhjendusega

6.3. heatahtlik vastus

6.4. vastusega rahulolu kontrollimine

6.5. vastamisse kaasav vastus

6.5.1. kaaslaste kaasamine vastust otsima

6.5.2. juhatamine vastust leidma

6.5.3. võtmesõnade pakkumine vastuse iseseisvaks leidmiseks

6.6. küsimuse asjakohasuse tunnustamine

6.6.1. vormilisele unikaalsusele viitamine

6.6.2. teemakohasuse esiletoomine

6.6.3. originaalse aspekti esiletoomine

6.7. vastamisest keeldumine

6.7.1. põhjendusega

6.7.2. küsijat halvustamata

7. Küsimuste kuulamine

7.1. tähelepanelikkus

7.1.1. silmside küsijaga

7.1.2. küsimuse ülekordamine

7.2. küsimisjulguse tunnustamine

8. Ruumis paiknemine/liikumine

8.1. puuduvad nn keelatud piirkonnad

8.1.1. klassiruum tervikuna on õppekeskkond

8.1.2. igaühe privaatsuse tegamiseks on kokkulepped

8.2. partnerlustrajektoorid

8.2.1. koos ja eraldi liikumine ei võta kaua aega

8.2.2. järgitakse üksteise toetamise ja koostöö kokkuleppeid (vahendid, rühmana paiknemine jm)

8.2.3. liigutakse suunaja ja toetajana

8.3. mõtestatud ja loomulik

8.3.1. tööks vajalike vahendite toomine pikema rituaalita

8.3.2. kohal püsimine ja liikumine on teemakohane

8.3.3. sujuv, äkiliste liigutusteta

8.3.4. rahulik ja kärata

8.3.5. silmside võimalikkus

9. Kontakti loomine/hoidmine

9.1. märkamisest märku andmine

9.1.1. kõnetamine

9.1.2. naeratus

9.1.3. silmside

9.1.4. naljatus

9.1.5. kokkukuulumist märkiv žest

10. Turvalisus

10.1. töörahu võimaldav mürafoon

10.2. murede ja rõõmude jagamine

10.2.1. tähtpäevade pühitsemine

10.2.2. perede eripära arvestamine

10.3. kokkulepped

10.3.1. ühine keel

10.3.2. kulutusi kõigi võimalusi arvestades

10.3.3. rituaalid

10.4. eneseusu kujundamine

10.4.1. julgus olla ise

10.4.2. sallivus

10.4.3. igaühel on oluline olemise kogemusi