Pang-Uri at Kaantasan Nito

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Pang-Uri at Kaantasan Nito by Mind Map: Pang-Uri at Kaantasan Nito

1. Ang pang-uuring ginagamit sa pagtutulad ng dalawang pangngalan o panghalip.

1.1. Pahambing

2. Magkatulad

2.1. Kung patas sa katangian ang pinagtutulad

3. Naglalarawan lamang ng isa o payak na pangngalan o panghalip.

3.1. Lantay

4. Di-magkatulad

4.1. Kung nagbibigay ito ng diwa ng pagkakait, pagtanggi, o pagsalungat.

4.1.1. Palamang

4.1.1.1. Pasahol

5. Pasukdol

5.1. Ang paglalarawan ay masidhi, maaaring positibo o negatibo.