"Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з ООП в загалноосвітньому закладі інклюзивною формою...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
"Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з ООП в загалноосвітньому закладі інклюзивною формою навчання". by Mind Map: "Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з ООП в загалноосвітньому закладі  інклюзивною формою навчання".

1. професійне співробітництвопсихолога та логопеда

2. співробітництво фахівців загальної та спеціальної освіти

3. професійне співробітництво вчителя та асистента вчителя

4. професійне співробітництво психолога з вчителем та асистентом вчителя

5. професійне співробітництво корекційного педагога з вчителем т асистентомвчителя

6. професійне співробітництво соцільного педагога з вчителем та асистнтом вчителя в навчальному закладі з інклюзивною формою навчання.

7. професійне співробітництво психолого-медико-педагогічних консультацій з навчальними закладами з інклюзивною формою навчання