Система освітніх послуг для дітей з особливостями психофізичного розвитку

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Система освітніх послуг для дітей з особливостями психофізичного розвитку by Mind Map: Система освітніх послуг для дітей з  особливостями психофізичного  розвитку

1. загальноосвітні навчальні заклади:

1.1. спеціалні школи, (школи-інтернати) I-III ступенів;

1.2. навчально-реабілітаційні центри;

1.3. школи I-III ступенів з інклюзивними та (або) спеціальними класами.

2. Основні види спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів)

2.1. 1) для глухих дітей – I-III ступенів;

2.2. 2) для дітей зі зниженим слухом – I-III ступенів;

2.3. 3) для сліпих дітей – I-III ступенів;

2.4. 4) для дітей зі зниженим зором – I-III ступенів

2.5. 5) для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату – I-III ступенів;

2.6. 6) для дітей з тяжкими порушеннямимовлення – I-II ступенів;

2.7. 7) для дітей із затримкою психічного розвитку – I-II ступенів

2.8. 8) для розумово відсталих дітей – I-II ступенів.

3. Професійно-технічні навчальні заклади.

4. Заклади для раннього і дошкільного віку

4.1. компенсуючого типу, призначеного для виховання дітей віком від двох до семи років, які потребують корекції фізичного та(або) розумового розвитку, тривалого лікування й реабілітації, дошкільні навчальні заклади(ясла-садок ) компенсуючого типу поділяються на спеціальніта снаторні.

4.2. комбінованого типу, призначеного для виховання дітей віком від двох місяцівдо шстироків, у складі якого можуть бути групи загальногоо розвитку, компенсуючого типу, сімейні, прогулянкові, в яких забеспчується дошкільна освіта з урахуванням стану здоров я дітей, їх розмового, психічного, фізичного розвитку.

4.3. у центрі розвитку дитини, в якому забезпечуються фізичний, розумовий і психічний розвиток, корекція психічного і фізичного розвитку, оздоровлення дітей, які відвідують інші навчальні заклади чи виховуються вдома;

4.4. у будинку дитини – дошкільному навчальному закладі системи охорони здоров’я для медико-соціального захистудітей-сиріті дітей,позбавлених батьківського піклування, а також для дітей з вадами фізичного та (або) розумового розвитку від народження до трьх, чотирьх років.