Система освітніх послуг для дітей з особливостями психофізичного розвитку

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Система освітніх послуг для дітей з особливостями психофізичного розвитку by Mind Map: Система освітніх послуг  для дітей з особливостями  психофізичного розвитку

1. Характеристика сучасної системи спеціальної освіти

1.1. Негативи

1.1.1. Ізольованість психофізичними дітей з порушеннями в школах-інтернатах

1.1.2. низька корекційно-розвивальних занять ефективність, що зумовлює замкненість, ізольованість

1.1.3. відсутність ліцензійованого психолого-педагогічного інструментарію для діагностики порушень, що ускладнює організацію відповідного навчання

1.1.4. недостатня соціально-практична спрямованість навчального процесу, що призвожить до : навичок відсутності самостійності, дезорієнтація в системі саціальних норм та правил

1.2. Позитиви

1.2.1. організація професійної підготовки

1.2.2. навчання орієнтоване на сильні сторони дітей

1.2.3. Розробка та удосконалення навчально-методичного забезпечення, враховуючи вимоги підходу для дітей з порушенням психофізічного розвитку

1.2.4. оволодіння різноманітними педагогічними методиками педагогів, що допомагає позитивно сприяти на розвиток дітей враховуючи іх індивідуальність

2. Стуктура системи корекційної освіти в Україні

2.1. Позитиви

2.1.1. достатня матеріальна база

2.1.2. наявність усов, що відповідають сприятливій корекційній роботі

2.1.3. сучасні методичні матеріали

2.1.4. організація дозвілля

2.1.5. організація професійно-трудової підготовки

2.2. негативи

2.2.1. ізольованість дітей з психофізичними порушеннями

2.2.2. відчуженість родини від виховного процесу

2.2.3. науково-методичне недостатнє та навчальне забезпечення освітнього процесу для дітей з патологіями (важких форм )

2.2.4. унеможливлення забезпечення потреб всіх учнів

2.2.5. недостатня соціально-практична спрямованість навчального процесу