Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Кислотність by Mind Map: Кислотність

1. Види кислотності

1.1. Загальна кислотність

1.2. Активна кислотність

2. Методи визначення

2.1. Титриметричний метод

2.1.1. за водною витяжкою

2.1.2. за водною бовтанкою

2.1.3. за водно-спиртовою витяжкою

2.1.4. за спиртовою витяжкою

2.2. Метод електрометричного титрування

2.3. Потенціометричний метод

2.4. Колориметричний метод

3. Вплив на якість продуктів харчування

3.1. активність ферментів

3.2. термічна стабільність харчової системи

3.3. утворення компонентів смаку та аромату

3.4. колоїдну стабільність полідисперсної харчової системи

3.5. умови росту корисної мікрофлори

4. Вплив на здоров'я людини

4.1. формування мікрофлори

4.2. гальмування розвитку гнилісних процесів в товстому кишківнику

4.3. активація перистальтики кишківника

4.4. стимулювання секреції травних соків

5. Харчові кислоти

5.1. Оцтова кислота

5.2. Молочна кислота

5.3. Лимонна кислота

5.4. Яблучна кислота

5.5. Винна кислота