Friðrik Atlason

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Friðrik Atlason by Mind Map: Friðrik Atlason

1. BA - Ritgerð

1.1. Titill:

1.1.1. Þvingun og valdbeiting á heimilum fatlaðs fólks

1.2. Leiðbeinandi:

1.2.1. Vilhjálmur Árnason

1.3. Efnisorð:

1.3.1. Heimspeki

1.3.2. Fatlaðir

1.3.3. Mannréttindi

1.3.4. Valdbeiting

1.4. Skilað:

1.4.1. Febrúar 2017

1.5. Útdráttur

1.6. Efnisyfirlit

1.6.1. Ágrip

1.6.2. Inngangur

1.6.3. 1. kafli -Valdbeiting á heimilum fatlaðs fólks

1.6.3.1. 1.1 Dæmi um valdbeitingu

1.6.3.2. 1.2 Lög um þvinganir

1.6.4. 2. kafli –Frelsi, forræðishyggja og nauðung

1.6.4.1. 2.1 Dæmið um lyfjagjöf

1.6.4.2. 2.2 Dæmið um tannburstun

1.6.4.3. 2.3 Dæmið um reykingar og kaffidrykkju

1.6.4.4. 2.4 Dæmið um frelsissviptingu

1.6.5. 3. kafli - Félagsleg nálgun og tengsl

1.6.5.1. 3.1 Tengslabundið sjálfræði

1.6.5.2. 3.2 Réttinda-nálgun

1.6.5.3. 3.3 Tengsla nálgun

1.6.6. Niðurstöður

1.6.7. Lokaorð

1.6.8. Heimildaskrá

1.6.8.1. Ásdís Aðalbjörg Arnalds og Hrafnhildur Snæfríðar S- og Gunnarsdóttir.

1.6.8.1.1. Ofbeldi gegn fötluðum konum skýrsla unnin fyrir Velferðaráðuneytið. Reykjavík: Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, 2013.

1.6.8.2. Ástríður Stefánsdóttir. „Hvernig ber að skilj a sjálfræði?“

1.6.8.2.1. Ráðstefnurit Netlu –Menntakvika 2012. Menntavísindasvið Háskóla Íslands (2012, 31. desember): http://netla.hi.is/menntakvika2012/003.pdf

1.6.8.3. Ástríður Stefánsdóttir og Vilhjálmur Árnason.

1.6.8.3.1. Sjálfræði og aldraðir. Reykjavík: Siðfræðistofnun og Háskólaútgáfan, 2004. Beauchamp, Tom L. & Childress, James F. Principles of Biomedical Ethics, fifth edition. Oxford: Oxford University Press Inc.2001.

1.6.8.4. Feinberg, Joel.

1.6.8.4.1. Social Philosophy.Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, 1973.

1.6.8.5. Guðrún V. Stefánsdóttir, Kristín Björnsdóttir og Ástríður Stefánsdóttir.

1.6.8.5.1. „„Má ég fá að ráða mínu eigin lífi?“ Sjálfræði og fólk með þroskahömlun“ Uppeldi og menntun, 23. árgangur 2. hefti 2014, „Má ég fá að ráða mínu eigin lífi?“ Sjálfræði og fólk með þroskahömlun | Stefánsdóttir | Uppeldi og menntun

1.6.8.6. Guðrún V. Stefánsdóttir.

1.6.8.6.1. „Sjálfræði og fólk sem þarf mikinn stuðning í daglegu lífi“ Við höfum alltaf gert þetta svona, það er þeim fyrir bestu“ Netla –Veftímarit um uppeldi og menntun, Sérrit 2015

1.6.8.7. Hlutverk og menntun þroskaþjálfa.

1.6.8.7.1. Menntavísindasvið Há skóla Íslands: (2015, 31. desember 2015): http://netla.hi.is/serrit/2015/hlutverk_og_menntun_throskathjalfa/0 02.pdfInnanríkisráðuneytið https://www.innanrikisraduneyti.is/crpd/ Tekið af vef 14.10.2016.

1.6.8.8. Lög um réttindagæslu fyrir fatlað fólk

1.6.8.8.1. 88/2011: Lög um réttindagæslu fyrir fatlað fólk

1.6.8.9. Mill, John Stuart

1.6.8.9.1. . Frelsið. Þýðendur Jón Hnefill Aðalsteinsson og Þorsteinn Gylfason. Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag, 2000.

1.6.8.10. Olsen, D.P.

1.6.8.10.1. „Influence and coercion: relational and right-based ethical approaches to forced psychiatric treatment.“Journal of Psychiatric

1.6.8.11. Lög um málefni fatlaðs fólk nr. 59/1992, 59/1992: Lög um málefni fatlaðs fólks