Landspítalinn

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Landspítalinn by Mind Map: Landspítalinn

1. Guidelines

1.1. Anything goes!

1.2. No criticism or flaming allowed

1.3. The Wilder The Better

1.4. Quantity is Quality

1.5. Set a Time Limit

2. Geðsvið

2.1. 33 C

2.1.1. 1) Þjónusta á deild 33c

2.1.2. 2) Meðferð á deild 33c

2.1.2.1. 1. Læknismeðferð

2.1.2.1.1. Læknismeðferð felst í sjúkdómsgreiningu og meðferð

2.1.2.2. 2. Hjúkrun

2.1.2.2.1. Deild 33c er veit hjúkrun í samræði við stefnu og sýn hjúkrunarfræði á Landspítala

2.1.2.3. 3. Sálfræðiþjónusta

2.1.2.3.1. Sálfræðingur dfeildarinnar sinnir sállfærði ghreinuingu eftir þörfum og veitir einstaklingsviðtöl eftir samkomuviðtali þar sem veittur er stuðningur við fyrstu veikundunum sjuklinga veikinda og salfræðiaðstod hefst. Salfræðingur sinnir einnit viðtölum við aðstenda eins og kostur er.

2.1.2.4. 4. Músíkmeðferð - Liggur niðri tímabundið

2.1.2.4.1. Múskikmeðferð er fyrirfákveðið notkun af tónlist af múskik tehripista til að hafa jákvæðar breytingar á andlega, líkamlega, hugræna, eða félagslegna hæfni einstaklinga,

2.1.2.4.2. Sjúklingar eru ávalt haf sem að meðferðin sem að tónlistinn er tækið sem notað er til að ná tilseknum að markmiðum

2.1.2.4.3. Að auki hefur músik theorapisti umsjón með fræðslu með tilfingaselfi og sjálfsmynd og kvöld fundum þar sem llogd er samvinna og ró.

2.1.2.4.4. Múskimedferd, fræðsla, fræðsla og kvoldfundur er öllum opid erog eru timasetningar á dagskipulagi deildar.

2.1.2.4.5. Músiktheorypist veitir einning viðtal eftir samkomulagi

2.1.2.5. 5. Félagsráðgjöf

2.1.2.5.1. Starffélagsráðgjafa felst í að meta félagslega stöðu fólks með tiliti til fjármála, húsnæði, atvinu, félagslegra stöðu, og lögjafa

2.1.2.5.2. einning veitir félagsráðgæfi og leitir leiða til úrbóta þegar þess er þörf

2.1.2.5.3. félagsráðgjafi er í samstarfi viðýmsar stofnanir til að samræða og skipuleggja þjónuustu við sjúklinga.

2.1.2.5.4. félgas ráðgfjafi er oft tengiliðudr við sjukling við aðrar stofnanir svo sem þjónuistu midstoduar, tryggingastofnun rikisins.

2.1.2.6. 6. Sálgæsla

2.1.2.6.1. Markmið sálgæslu er að hjálpa þeim sem glíḿa við sárar tilfinningar og erfiðar tilvistarspurningar sem tengjast alvarlegum áföllum.

2.1.2.6.2. Sáægśæam er pðom öllum og fólk þarf ekki að telja sig trúað til að hún geti verið hjálpleg. Sálgæsla er í umsjón presta og djákna spítalans.

2.1.2.7. 7. Iðjuþjálfun

2.1.2.7.1. Markmið iðjuþjálfunnar er að auka möguleika sjúklinga á að sinna þeirri iðju daglegs lífs sem þeir óska eftir sinna og er þeim mauðsynleg til að efla sjálfstæði og lífsgleði

2.1.2.7.2. Iððjuþjálfun er staðsett á 1. hæði í geðdeildarhúsinu við Hringbraut.

2.1.2.7.3. Læknar og hjúkrunarfræðingar meta þörf fyrir iðjuþjálfun

2.1.2.7.4. Þegar sjúklingar byrja í iðjuþjálfun hefst skipulagt ferli

2.1.2.8. 8. Listsmiðja

2.1.2.8.1. Markmiðið með þátttöku í listasmiðju er að gefa sjúklingum tækifæri til að taka virkan þátt í skipulegri afþreyingu, upplifa félagslega samveru og auka eigin styrkleika

2.1.2.8.2. Opnunartíma listasmiðju er hægt að sjá á dagskipulagi deildarinnar

2.1.2.8.3. Listasmiðja er í umsjón hjúkrunarfræðings.

2.1.2.9. 9. Hreyfing

2.1.2.9.1. Hreyfing er mikilvægur þáttur til að efla sig og viðhalda heilbrigði

2.1.2.9.2. Sýnt hefur verið fram á að fólk sem stundar hreyfingu hefur meiri orku til að takast á við dagleg verkefni

2.1.2.9.3. Áhersla er lögð á mikilvægi hreyfingar við að ná heilsu.

2.1.2.9.4. Sjúklingar eru meðal annars hvattir til að fara í gönguferðir með eða án fylgdar starfsmanna

2.1.2.9.5. Íþróttafræðingur er sjúklingum innan handar tvisvar í viku ef þörf er á

2.1.2.9.6. Einnig hvetjum við sjúklinga til að nota líkamsræktaraðstöðu á 1. hæð í geðdeildarhúsinu við Hringbraut í samráði við íþróttafræðing og starfsfólk deildar.

2.1.2.10. 10. FMB teymi

2.1.2.10.1. Á geðsviði starfar teymi sem kallast Foreldrar, meðganga, barn (fmb) en þetta teymi sinnir konum á meðgöngu og á fyrsta ári eftir fæðingu barns

2.1.2.10.2. Oftast fer meðferð teymisinns fram á göngudeild geðsviðs en þarfnast konur innlagnar leggjast þær inn, í flestum tilfellum, á deild 33C, oftast ásamt barni sínu. Vegna þess má búast við veru ungra barna á deildinni.

2.1.3. 3) Innlagnir á deild 33C

2.1.3.1. 1. Trúnaður og traust

2.1.3.2. 2. Öryggi

2.1.3.3. 3. Verðmæti

2.1.3.4. 4. Ljósmyndun

2.1.3.5. 5. Sjúkrastofur

2.1.3.6. 6. fatnaður

2.1.3.7. 7. Fæði

2.1.3.8. 8. Sjónvarp og tölvur

2.1.3.9. 9. Símnotkun

2.1.3.10. 10. Reykingar

2.1.3.11. 11. Áfengis og vímuefna.

2.1.3.12. 12. Heimsóknatíma

2.1.4. 4) Þjonusta er veitt uitan deildar 33c.

2.1.4.1. 5). Fulltrúi og notandi á geðsviði og hann á að vera okkar geðsviðarmaður

2.1.4.1.1. 1. Starfsmað'ur á Geðvsiði er úr hópi fyrrverabndi sjúklinga og ber vinnuheitindi fulltrui notenda

2.1.4.1.2. Tilgangur starfsins er að

2.1.4.1.3. Hægt er ad oska eftir samtali eftir fullturum notenda hja notenda hja starsfolki deildar

3. Almennt

3.1. Spítalinn og sagan

3.1.1. Landspítali er stærsta sjúkrahús á Íslandi og háskólasjúkrahús. Það varð til árið 2000 við samruna Landspítalans, sem tók til starfa starfa 20. desember 1930, og Sjúkrahúss Reykjavíkur. Reglugerð um samrunann var gefin út 3. mars 2000. Wikipedia

3.2. Kontaktupplýsingar

3.2.1. Heimilisfang: Hringbraut 101, 101 Reykjavík Opnunartími: Opið í dag · Opið allan sólarhringinn Sími:543 1000