VŨ PHONG SOLAR

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
VŨ PHONG SOLAR by Mind Map: VŨ PHONG SOLAR

1. Điện mặt trời hòa lưới

1.1. Thiết bị

1.1.1. PIN (SOLAR PANELS)

1.1.2. INVERTER

1.1.3. ĐỒNG HỒ(METER)

1.2. Nguyên Lý

1.2.1. Điện từ panel(DC)-->inverter(DC)-->tủ điện cung cấp cho các thiết bị-->Điện thừa sẽ hòa vào lưới điện. Có thể thêm battery bank để dự trữ điện thừa.

1.3. Đối tượng

1.3.1. Những khách hàng dùng nhiều vào ban ngày (1kW-->8-12m vuông)

2. Điện mặt trời độc lập

2.1. Thiết bị

2.1.1. PIN(PANEL)

2.1.2. Điều khiển sạc NLMT(solar charge controller)

2.1.3. Battery bank

2.1.4. Inverter

2.2. Nguyên Lý

2.2.1. Điện từ Panel(DC)-->bộ điều khiển sạc(DC)-->battery bank(DC)-->inverter(DC->AC)-->thiết bị

2.3. Đối tượng

2.3.1. Nơi có chi phí kéo điện cao

2.3.2. Hệ thống điện an toàn tuyệt đối(điện DC)

3. Hệ thống chiếu sáng(đèn đường)

3.1. Thiết bị

3.1.1. Panel

3.1.2. Bộ điều khiển NLMT(SCC)

3.1.3. Battery bank

3.1.4. LED light

3.1.5. Có thể có cảm biến ánh sáng để tiết kiệm điện

3.2. Nguyên Lý

3.2.1. Tương tự như hệ thống điện mặt trời độc lập

3.3. Đối tượng

3.3.1. Tương tự như hệ thống điện mặt trời độc lập

4. Máy bơm NLMT

4.1. Thiết bị

4.1.1. Panel

4.1.2. SCC

4.1.3. Battery bank

4.1.4. Switching

4.1.5. Inverter

4.1.6. Máy bơm

4.2. Nguyên lý

4.3. Đối tượng

5. Địa bàn hoạt động của công ty

5.1. Trong và ngoài nước(campuchia)

5.2. Các trường đại học (RMIT)

5.3. Ngay cả các vùng biển đảo và vùng nông thông sâu xa