CUNG CẤP THỰC PHẨM CĂN TIN TRƯỜNG HỌC THỜI GIAN DỰ KIẾN 20/11/2017

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
CUNG CẤP THỰC PHẨM CĂN TIN TRƯỜNG HỌC THỜI GIAN DỰ KIẾN 20/11/2017 by Mind Map: CUNG CẤP THỰC PHẨM CĂN TIN TRƯỜNG HỌC THỜI GIAN DỰ KIẾN 20/11/2017

1. KHÁCH HÀNG

1.1. MỐI QUAN HỆ CÁ NHÂN

1.1.1. CĂN TEEN TRƯỜNG HỌC

1.1.1.1. CHỈ TIÊU

1.1.1.1.1. 10 TRIỆU THÁNG ĐẦU

1.1.2. QUẢNG CÁO FACEBOOK

1.2. THÔNG ĐIỆP

1.2.1. THỰC PHẨM

1.2.1.1. SẠCH SẼ

1.2.1.2. AN TOÀN

1.2.1.3. CHẤT LƯỢNG TỐT

1.3. CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

1.3.1. CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

1.3.2. TIẾN ĐỘ GIAO HÀNG

1.4. ĐIỂM YẾU

1.5. ĐIỂM MẠNH

2. FAST FOOD

2.1. CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

2.2. TIẾN ĐỘ GIAO HÀNG